Pro Dive ChorvČtsko 

 

Aronnax Apnea Cup 2018

 

 

Aronnax Apnea Cup 2018

Ďalší, 11. ročník ARONNAX APNEA CUP sa uskutoční na bazéne Lafranconi pri FTVŠ UK v Bratislave, v tradičnom termíne

v sobotu 20. januára 2018.

 

 

Usporiadateľ

Náš Klub ARONNAX spolupracuje pri organizovaní pretekov s nasledovnými subjektami:

- Katedra športov v prírode a plávania Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

- webový portál SCUBA.SK

- slovenské zastúpenie výcvikovej agentúry TdiSdi

 

 

Kategórie, ktoré sú vyhlásené pre ročník 2018

MASTERS - nebojácni plavci narodení pred 20. januárom 1974 (nad 45 rokov),

PROFESIONÁLI (Bi-Fin) - tí, ktorí sa na to cítia a chcú súťažiť v elitnej kategórii vystrojení špeciálnymi roznožkami,

NO-LIMITS (Mono) - extra trieda bez rozdielu pohlavia, veku, ...... Športovci budú pravdepodobne plávať s monoplutvami.

LADIES - potápačky, príslušníci nežného pohlavia, samozrejme bez ohľadu na vek.

AMATÉRI - potápači, ktorí nespadajú ani do jednej z predchádzajúcich kategórií.

 

Prihlásené teamy (k 5.12.2017)

MASTERS

1. ARONNAX Masters BA

2. SANY Divers BA

3. NAUTILUS BA

 

 

AMATÉRI

1. ARONNAX Amateurs Bratislava

2. LIGHTHOUSE Veľké Úľany

3. Hasiči Trenčín

4. MACES Team Zlaté Moravce

5. Kmeň DÓROV

6.

7.

8.

9.

 

 

LADIES

1. Golden Ladies BA

 

 

PROFESIONÁLI (Bi-Fin)

1. AMPHORA Budapešť

2. SC Senec

3. ORIENT Team SVK

4.

 

 

NO-LIMITS (Mono)

1. NEPTÚN Bratislava

2. BARAKUDA Šaľa

3. VETERAN Team

 

 

 

Prihlášky

Ďalšie prihlášky prijimáme na adrese centrum@aronnax.sk . Počet dráh a tým aj zúčastnených teamov je obmedzený.

 

Tešíme sa na Vás

organizátor súťaže.


 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom