Pro Dive ChorvČtsko 

 

Aronnax Apnea Cup 2019

 

 

Aronnax Apnea Cup 2019

Ďalší, 12. ročník ARONNAX APNEA CUP sa uskutoční na bazéne Lafranconi pri FTVŠ UK v Bratislave, v tradičnom termíne

v sobotu 19. januára 2019.

 

 

Usporiadateľ

Náš Klub ARONNAX spolupracuje pri organizovaní pretekov s nasledovnými subjektami:

- Katedra športov v prírode a plávania Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

- webový portál SCUBA.SK

- Oblastné zastúpenie výcvikovej agentúry TDI/SDI/ERDI pre Východnú Európu

 

 

Kategórie, ktoré sú vyhlásené pre ročník 2019

MASTERS - nebojácni plavci narodení pred 19. januárom 1975 (nad 45 rokov),

PROFESIONÁLI (Bi-Fin) - tí, ktorí sa na to cítia a chcú súťažiť v elitnej kategórii vystrojení špeciálnymi roznožkami,

NO-LIMITS (Mono) - extra trieda bez rozdielu pohlavia, veku, ...... Športovci budú pravdepodobne plávať s monoplutvami.

LADIES - potápačky, príslušníci nežného pohlavia, samozrejme bez ohľadu na vek.

AMATÉRI - potápači, ktorí nespadajú ani do jednej z predchádzajúcich kategórií.

 

Prihlásené teamy (k 22.1.2018)

MASTERS

1. ARONNAX Masters BA

2. SANY Divers BA

3.

 

 

AMATÉRI

1. ARONNAX Amateurs Bratislava

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

 

LADIES

1. Golden Ladies BA

 

 

PROFESIONÁLI (Bi-Fin)

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

NO-LIMITS (Mono)

1.

2.

3.

 

 

 

Prihlášky

Ďalšie prihlášky prijimáme na adrese centrum@aronnax.sk . Počet dráh a tým aj zúčastnených teamov je obmedzený.

 

Tešíme sa na Vás

organizátor súťaže.


 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom