Pro Dive ChorvČtsko 

 

Aronnax Apnea Cup 2023

 

 

Aronnax Apnea Cup 2023

Ďalší, 14. ročník ARONNAX APNEA CUP sa uskutoční na bazéne Lafranconi pri FTVŠ UK v Bratislave,

v sobotu 21. januára 2023 (v zatiaľ presne neurčenom čase).

 

 

Usporiadateľ

Náš Klub ARONNAX spolupracuje pri organizovaní pretekov s nasledovnými subjektami:

- Katedra športov v prírode a plávania Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

- webový portál SCUBA.SK

- Oblastné zastúpenie výcvikovej agentúry TDI/SDI/ERDI pre Východnú Európu

 

 

Kategórie, ktoré sú vyhlásené pre ročník 2023

MASTERS - nebojácni plavci s 5-timi krížikmi na chrbte, narodení pred dátumom 21.1.1973.

PROFESIONÁLI (Bi-Fin) - tí, ktorí sa na to cítia a chcú súťažiť v elitnej kategórii vystrojení roznožkami,

NO-LIMITS (Mono) - extra trieda bez rozdielu pohlavia, veku, ...... Športovci budú pravdepodobne plávať s monoplutvami.

LADIES - potápačky, príslušníci nežného pohlavia, samozrejme bez ohľadu na vek.

AMATÉRI - potápači, ktorí nespadajú ani do jednej z predchádzajúcich kategórií.

 

Prihlásené teamy (k 23.11.2022)

MASTERS

1. ARONNAX Masters Bratislava

2. NAUTILUS Bratislava

 

 

AMATÉRI

1. ARONNAX Amateurs Bratislava

2. LAUGDIVE Trenčín

3. MACES Team

4. Dive Team Trenčín

5. ...

 

 

PROFESIONÁLI (Bi-Fin)

1. KŠP NEPTÚN Sr. Bratislava

2. KŠP NEPTÚN Jr. Bratislava

3. KVS Barakuda Šaľa

4. AMPHORA Budapešť

5. ...

 

 

NO-LIMITS (Mono)

1. ...

 

 

 

Prihlášky

Ďalšie prihlášky prijimáme na adrese centrum@aronnax.sk . Počet dráh (18) a tým aj zúčastnených teamov je obmedzený.

 

Tešíme sa na Vás

organizátor súťaže.


 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom