Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Personál potápačského centra

 

Návštevu Potápačského centra Priščapac, ti dúfajme vítaným spôsobom spríjemní náš personál. Vedúcimi osobnosťami základne sú jej zakladatelia Robert Korim zo Slovenska a Jozsef Zelenák z Maďarska. O tvoju bezpečnosť pri potápaní, sa budú starať aj ďalší slovenskí Divemasteri. O pohodlie či spokojnosť pri ubytovaní a pobyte na súši zasa animátori našej cestovnej kancelárie Aronnax.

 

Profil niektorých osobností centra

Robert Korim

Robert je certifikovaným potápačom od roku 1977. Vysokoškolské štúdium so špecializáciou "športové potápanie" ukončil na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, kde promoval s titulom PaedDr.(doktor pedagogiky).

V 80-tych rokoch bol viacnásobným majstrom republiky a držiteľom niekoľkých národných rekordov v disciplínach športového potápania. Ako člen reprezentačného družstva bývalej ČSSR sa zúčastnil niekoľkých Majstrovstiev sveta a Európy. Za úspechy počas svojej športovej kariéry získal titul "Majster športu".

S hodnosťou dôstojníka viedol počas vojenskej služby potápačskú skupinu na prepravno-výsadkovej rote. V špeciálnych výcvikových táboroch testoval nový výstroj a pripravoval útvarových inštruktorov potápania. Je držiteľom Inštruktorských oprávnení:

  - PADI Master Scuba Diver Trainer

  - NAUI Technical Rescue Instructor

  - ILS  Rescue Diver Instructor

  - SDI  Scuba Instructor Trainer

  - TDI  Trimix Instructor Trainer

Je spoluautorom "Školy prístrojového potápania, 1995" - prvej ucelenej učebnice potápania v slovenskom jazyku. Ako autor a spoluautor viacerých potápačských inštruktážnych manuálov, tabuliek a videozáznamov, stál pri zrode modernej slovenskej školy potápania. Najvyššie méty rekreačného potápania dosiahol v SDI, kde získal oprávnenie Instructor Trainer.

Technickému potápaniu sa intenzívne venuje približne od roku 1997, kedy úspešne zložil skúšky TDI s oprávnením školiť základné kurzy potápania s EANx. Vrcholné potápačské vzdelanie vo sfére Technical Diving dosiahol na jar roku 2 000 kurzom Trimix na inštruktorskej úrovni, ktorý získal ako prvý v krajinách Strednej Európy.

Okrem približne 8.000 registrovaných ponorov v denníku, vydal svojim študentom do 4.000 potápačských certifikátov na rôznych kvalifikačných stupňoch.

Bol účastníkom, iniciátorom aj vedúcim viacerých potápačských projektov a expedícií. Zakladal rôzne kluby a potápačské združenia akými sú napríklad: Pro-Dive, Asociáciu potápačských škôl Slovenska, Sekciu technických potápačov Slovenska a ďalších.

V súčasnosti je majiteľom Potápačského centra Aronnax .

 

Jozsef Zelenák

Dodo (prezývka) sa potápa viac než 15 rokov. Vysokoškolské štúdium so špecializáciou na lodné strojárenstvo ukončil na Technickej Univerzite v Budapešti. V súčasnosti je predsedom kolégia maďarských inštruktorov potápania pri CMAS a členom prezídia Maďarského zväzu potápačov.


Ako aktívny potápač je členom CMAS, TDI/SDI, DAN a MBSZ. Je držiteľom Inštruktorských oprávnení:

  - CMAS  ***Instructor Trainer

  - SDI  Scuba Instructor Trainer

  - TDI  Trimix Instructor Trainer

Je autorom učebnice "Školy potápania s Nitroxom, 2003" - v maďarskom jazyku. Prekladal a pripomienkoval Európsku normu o potápaní, vypracoval bezpečnostné smernice potápania v maďarských jaskyniach a ako autor a spoluautor viacerých potápačských inštruktážnych manuálov publikuje doma aj v zahraničí.

Technickému potápaniu so zmesami plynov sa intenzívne venuje približne od roku 2001. Najvyššie potápačské vzdelanie vo sfére Technical Diving dosiahol získaním kvalifikácie TDI ako aj CMAS Cave Diving Instructor.

Okrem približne 3.000 registrovaných rekreačných ponorov, má za opaskom okolo 1.600 jaskynných a náročných zmesových zostupov. Vrchol jeho potápačských aktivít predstavuje účasť na dobíjaní geothermálneho jaskynného systému Molnár János Barlang v Budapešti, na ktorom sa aktívne podieľal ako člen výskumného týmu a v neskoršom období aj ako sprievodca.

Bol účastníkom, iniciátorom aj vedúcim viacerých potápačských projektov a expedícií. Momentálne pracuje ako koordinátor výcviku na potápačskej základni Prišćapac na ostrove Korčula v Chorvátsku. Súčasne vykonáva funkcie v medzinárodných štruktúrach CMAS najmä v technickom výbore.

  Aronnax © 2010 - Všetky práva vyhradené.