Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Výcvikové agentúry

V našich radoch nájdeš inštruktorov viacerých renomovaných certifikačných systémov s pôsobnosťou po celom svete. Sú to:

  •       SDI – Scuba Diving International

  •       TDI – Technical Diving International

  •       CMAS – Confederation Mondiale de

  •       NAUI – National Association of Underwater Instructors.

  •       ILS – International Life Saving

 

  Aronnax © 2010 - Všetky práva vyhradené.