Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Odbornosť personálu

Inštruktori a Divemasteri našej základne sú riadne vyškolení, s medzinárodnou licenciou a oprávnením viesť potápačský výcvik prípadne vodiť potápačské skupiny. Každí z nich je členom jedného alebo viacerých profesných združení potápačských inštruktorov.

Aktívny členský štatút v týchto stavovských organizáciách zaručuje právo certifikovať potápačov na kvalifikačnej úrovni danej stupňom výcviku konkrétneho inštruktora. Získanie inštruktorskej licencie predchádza náročný a dlhodobý výcvik, ktorý sa skladá z minimálneho počtu 10-tich postupových kurzov potápania. Podmienkou je mimo iného absolvovanie kurzov potápačských špecializácií a tréningu v technikách potápačskej záchrany. Absolventi inštruktorského kurzu majú za sebou aj základy pedagogiky a vedenia potápačských skupín.

Členstvo v certifikačných agentúrach však súčasne ukladá inštruktorom aj určité povinnosti. Patria medzi ne:

  •       aktívna výučba potápania
  •       lektorská činnosť
  •       publikačná činnosť

Za samozrejmé sa považuje špeciálne potápačské poistenie za škody spôsobené voči tretím osobám a lekárska prehliadka prekračujúca bežný rámec športovej preventívnej prehliadky. Osobitný dôraz kladieme na našej potápačskej základni na pravidelné obnovovanie si náplne kurzu Prvej pomoci a kardiopulmonálnej resuscitácie všetkých našich inštruktorov a pomocníkov, ktorí sa zúčastňujú na ponoroch. Obdobné pravidlo uplatňujeme aj pri oprávneniach spojených s podávaním čistého kyslíku osobám postihnutým niektorou z potápačských nehôd.

 

 

  Aronnax © 2010 - Všetky práva vyhradené.