Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Príprava dýchacích plynov

Všetky manipulácie s kompresorom, technickými plynmi aj s vysokotlakovými nádobami realizujú u nás len osoby riadne poučené a s platným osvedčením pre túto činnosť. Našou prioritou v rámci produkcie dýchacích plynov je predovšetkým kvalita dýchaného média, veď práve tá sa dotýka človeka pod vodnou hladinou celkom bezprostredne, keď ju vdychuje priamo do vlastných pľúc. Aj z týchto dôvodov využívame na plnenie fliaš kompresory typu BAUER Mini Verticus Silent 120-4-2. a pre väčší nápor potápačov máme k dispozícii vysokokapacitný BAUER KAP-14 E s výkonom až 320 l/min. Renomé špičkového výrobcu z Nemecka a elektronický regulačný systém SECURUS s plnou automatizáciou sú dostatočnou zárukou kvality stláčaného vzduchu.

Plyny, ktoré používame na produkciu umelých dýchacích zmesí sú taktiež najvyššej kvality. Nitrox a Trimixové zmesy miešame s medicinálnym kyslíkom a Héliom 4.6. od certifikovaných producentov Messer alebo Linde. Mixy vyrábame metódou na základe parciálnych tlakov.

Základňa je vybavená aj zásobnou bankou vzduchu tvorenou 10-timi vysokokapacitnými fľašami, ktorá značne zjednodušuje a zrýchľuje plnenie v čase zvýšeného náporu.

 

  Aronnax © 2010 - Všetky práva vyhradené.