Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Kaňon - Canyon (Trstenik)

 

Poloha: juhozápadná strana ostrova Trstenik

Hĺbka: 3 - 20 metrov. Ponor zvládnu tak začiatočníci, ako aj veľmi pokročilí potápači

Zaujímavosti: veľká vertikálna puklina

 

 

Identickým názvom voláme dnes už jeden z klasických svetových ponorov v egyptskom Dahabe. A nie náhodou. Náš „korčuliansky“ kaňon má veľmi podobnú charakteristiku aj zvyčajný priebeh ponoru.

Kaňon je vlastne mohutný zárez či zásek do príbrežnej časti ostrova Trstenik. Ponor začíname z plytkej zátoky na južnej strane ostrova, keď ďalej pokračujeme na západ pozdĺž majestátnej, takmer celkom kolmej steny, siahajúcej do hĺbok cez 30 metrov. Za rohom sa tu v hĺbkach 22-25 metrov nachádza neveľká kaverna, ktorá je súčasťou väčšej vertikálnej pukliny.


 

Ponor ďalej pokračuje ponad Gulliverov nos (mohutný skalný výčnelok v 20 m až k vstupnej bráne do Kaňonu). Jej podložie je v hĺbke mierne cez 20 metrov a šírka je pripravená hoci aj na vjazd dvoch autobusov. Kaňon sa s progresom do dĺžky postupne zužuje a „splošťuje“ vo svojej hĺbke.

V zadnej časti je široký tak práve na jedného potápača. Ale na samom konci v hĺbke len asi 4 metre je priestor, v ktorom sa pohodlne otočí aj viacero potápačov. S trochou šťastia môže vnímavý potápač – pozorovateľ zhliadnúť v Kaňone miestnu murénu a viacerých Listorožcov.


 

Kaňon je po celej dĺžke na vrchu otvorený, preto sa nejedná o jaskynné potápanie. Naopak, hra tieňov a dopadajúceho svetla je ťahákom a dominantným motívom, prečo radi na túto lokalitu chodievame.


 

 

  Aronnax © 2010 - Všetky práva vyhradené.