Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Krokodýlia jaskyňa - Crocodille Cave (Trstenik)

 

Poloha: južná strana ostrova Trstenik

Hĺbka: 21 - 25 metrov. Ponor je svojou hĺbkou a čiastočne uzavretým priestorom a možnosťou skalenia dna určený predovšetkým pokročilým a technickým potápačom

Zaujímavosti: jaskyňa s veľkou vstupnou kavernou

 

 

Ide o náročné potápanie v morskej jaskyni, pri brehoch ostrova Trstenik. S našim člnom zakotvíme na identickom mieste, z ktorého zvykneme potápať ďalšiu skvelú lokalitu – Canyon.

Po naplávaní si južným smerom, dno pomerne rýchlo dosiahne hornú hranu steny v 11-12 metrovej hĺbke. Pod ňou sa nám už otvorí amfiteáter vchodu do jaskyne. Jeho vstupné rozmery dosahujú šírky približne 10 metrov a výšku minimálne 7 metrov, pričom vstupný portál sa smerom nahor zužuje. Dno pri vstupe do kaverny sa nachádza na úpätí steny približne v 24 metroch.


 

Po prekročení prahu jaskyne sa priestor po približne 15 metroch na obe strany rozširuje a vytvára prekrásnu oválnu kavernu s odhadovaným priemerom 35 – 40 metrov, čo je pochopiteľne celkom mimo dosah bežných potápačských svietidiel. Kaverna sa rozširuje aj smerom nahor a vytvára svetlú výšku takmer 10 metrov. Ak chceš nájsť jej najhlbšie miesto, hĺbkomer sa ti v severovýchodnom rohu kaverny ustáli na 28 metroch.

Podobne ako v iných morských jaskyniach, aj v tejto je možné pozorovať tajný svet krabov a ďalších článkonožcov. Ryby tu ovplyvnené priestorom plávajú často dolu hlavou, čo trocha mätie pozorovateľov v potápačskom výstroji.

Ďalšie bádanie v útrobách jaskyne je určené len skúseným jaskynným potápačom. Priestor pokračuje smerom na západ pomerne širokou chodbou s priemerom cez 6 metrov, takmer ideálne oválneho prierezu. Po približne 50 metroch sa koridor stáča doprava. V týchto miestach sa tiež zužuje, až celkom na konci vytvára len úzku puklinu. Bohužiaľ, pravdepodobne bez perspektívy progresu v ďalšom bádaní. Použitie navijaku a ďalších jaskyniarskych techník je v týchto partiách Krokodýlia esenciálne, nakoľko už ide o zónu bez svetla prenikajúceho od vchodu z jaskyne.

Celková dĺžka známej časti jaskyne od vchodu dosahuje približne 125 metrov. Takmer v celom priestore jaskyne, je jej dno pokryté jemným pieskom, ktorý môže neopatrný potápač rozvíriť a v zhoršenej viditeľnosti si skomplikovať cestu späť na otvorenú vodu.

Po opustení jaskyne odbočíme smerom doprava na západnú stenu. Jej hĺbka tu dosahuje hodne cez 40 metrov. Po vypršaní dusíkových limitov, či zužujúcej sa zásoby plynov sa s progresom do menšej hĺbky postupne vrátime k nášmu člnu v zátoke ostrova. Bezpečnostnú, či prípadne vynútenú dekompresnú zastávku si môže potápač spestriť kŕmením rýb či pozorovaním chobotníc a ďalších potvoriek.

A záverom ešte poznámka k názvu jaskyne. Na mieste, kde sa stráca denné svetlo a začína sa už náročný speleopotápačský terén (a teda bod, z ktorého by sa mal sviatočný jaskynný potápač obrátiť späť), sme umiestnili keramického krokodýla….. 

 

  Aronnax © 2010 - Všetky práva vyhradené.