Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Katedrála - Cathedral Cave (Rt Ključ)

 

Poloha: výbežok mysu Ključ, ostrov Korčula

Hĺbka: 5-32 metrov

Zaujímavosti: systém podvodných priestorov s možnosťou vynorenia sa v podzemnom jazere

 

 

Ponor na tejto jaskyni, patriacej k najznámejším na Jadrane, je možné začínať z oboch strán: z východnej, aj západnej strany výbežku Rt Ključ. V oboch prípadoch, ponor začína na hĺbke 5-7 metrov pokojným úvodom, keď hrana kolmej steny, tvoriacej vstupný portál do jaskyne sa potápačom objaví až po niekoľkých minútach potápania.

Masívny vchod do jaskyne, má tvar obrovskej brány stúpajúcej z dna vytvoreným pieskovým podložím v hĺbke 25 metrov. Jej šírka 20 - 30 metrov a výška zhruba 10 - 12 metrov pôsobia veľmi impozantne. Vrchol brány (rozumej najplytšou hĺbkou, ktorou je ešte možné vplávať dovnútra) je približne 12 - 15 metrov.

 

 

Okolie vchodu, nad ním visiaci previs a okolité stienky patria k najkrajším častiam tohto skvelého ponoru, pretože sú porastené algae a ďalšími reprezentantmi morskej fauny a flóry. Pretože sa jedná o pomerne malú hĺbku, s dostatkom svetla, je farebnosť týchto častí výnimočná a znesie zrovnanie s farbami útesov z tropických morí.

Po naplávaní do jaskyne, sa musia oči potápačov najskôr prispôsobiť zmeneným svetelným podmienkam v útrobách vápencového masívu. Dno predsiene – vstupnej časti jaskyne, tvorí zo začiatku akýsi nahor stúpajúci násyp z väčších balvanov. Ich pôvodom bol pravdepodobne v minulosti pád zo stropu jaskyne.

 

 

Potom čo potápač prekoná niekoľko diagonálnych metrov z hĺbky 16 - 17 metrov na úroveň 8-9 metrov, čo je súčasne faktická vzdialenosť celkom uzavretého priestoru jaskyne, môže už stúpať kolmo nahor do ďalšieho sálu podzemných priestorov.

Čaká tu naň príjemné prekvapenie v podobe možnosti vynorenia sa v jazierku, nad ktorým je priestor vyplnený vzduchom. A pritom sa vôbec nejedná o malú plochu! Domnievame sa, že by jeho metre štvorcové pohodlne stačili aj na slušné tenisové ihrisko.

Aj keď vo vnútri priestoru nevidno krasovú výzdobu, vysoko atraktívnu atmosféru ponoru umocňujú zo stropu jaskyne trčia korene stromov, rastúcich vysoko na povrchu. Sály podzemných priestorov tvoria pod vodou rôzne chodby a výklenky, ktorých prehliadka v úplnej tme dodáva ponoru výrazne speleopotápačskú príchuť.

Vnútorný priestor jaskyne neoplýva práve hojnosťou rýb, za to je však výborným miestom k podrobnejšiemu pozorovaniu zástupcov bentonického sveta. Nájdeš tu celý rad rôznych mnohoštetinatcov, červov a morských húb.

Ale to najlepšie čaká potápačov až potom, ako sa vydajú smerom nadol k východu z jaskyne. Prekvapením pre nich bude farba vody, ožiarenej svetlom z vonka. Taká modrá farba, akú matka príroda namiešala na tomto mieste, sa len ťažko hľadá inde ako pod vodnou hladinou. A do toho silueta potápača plávajúceho pred tebou, prúd strieborných bublín veselo poskakujúcich po strope, tajomné zvuky a ilúzia je dokonalá!

Po tom, čo sa potápači dostanú na denné svetlo zvyčajne zamieria na západnú stenu portálu, aby na vlastné oči videli prisadnuté kolónie pravých červených koralov. Ale to už je celkom iný ponor........
 

 

  Aronnax © 2010 - Všetky práva vyhradené.