Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Stena Zvirinovik - Wall Zvirinovik (Zvirinovik)

Poloha: juhovýchodná strana ostrova Zvirinovik

Hĺbka: 10 - 30 metrov

Poznámka: nechytať, netrhať, nezbierať!

 

Stenu na južnej strane ostrova Zvirinovik potápame hneď z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je kombinácia s jaskyňou „Pod krížom“, druhým jej poloha, keď vystavená lúčom poludňajšieho slnka poskytuje príležitosť na pozorovanie mediteránskej podvodnej fauny a flóry v jej prirodzenom prostredí.

Ponor začíname v miestach poblíž vchodu do spomínanej jaskyne „Pod krížom“. V súlade s pravidlami bezpečného potápania, ho vedieme najskôr do maximálnej plánovanej hĺbky, ktorá býva v prípade tejto steny okolo 25-27 metrov. Odtiaľ s postupným progresom do plytšej vody pokračujeme smerom na východ až k cípu ostrova.

Zo zástupcov jadranského živočíšstva stojí za zmienku najmä hojný výskyt červenohnedých ropušníc, ktoré posadené v rôznych výklenkoch a balkónoch skalnej steny pokojne pozorujú život okolo. Aj keď na pohľad nie príliš vábivé ryby, poskytujú zaujímavý materiál na podvodnú fotografiu.

Ponor končí na východnom cípe ostrova, kde je plytšia voda často bez účinkov prúdenia, aj svojou hĺbkou priam prispôsobená na realizovanie bezpečnostnej zastávky v 5 metroch.
 

 

  Aronnax © 2010 - Všetky práva vyhradené.