Pro Dive ChorvŘtsko 
 

História

O prítomnosti osídlenia ostrova už v dobe paleolitika svedčia nálezy a vykopávky z jaskyne „Vela špilja“ na juhozápadnej strane ostrova. Výsledky archeologického výskumu ukazujú na prítomnosť Homo Sapiensa už z dôb 20.000 rokov p.n.l. V bádaní sa pokračuje aj v súčasnosti. O Korčuli sa zmieňujú aj ďalší autori:

- "Periplus" (Skylak z Karijande ?) – cestopis zo IV. st. p.n.l.
- "Perigesis" (Pseudo Skimnos) – zápis z II. st.p.n.l.
- Strabon – rok 180 p.n.l.
- Livije - 57 - 17 g.p.n.l.
- Plinije Secundo – z rokov 23-29 r.
- Apian, Klaudius Ptolomej – z II st.
- "De administrando imperio" (Constantin Porfirogenet) - 948-952 r.
- "Le vite da i dogi (Marin Sanudo) – z roku 1010
- "Cronicon anonymum marcianum" - XIV st. itd.

Takzvaný Korčuliansky Štatút z roku 1214, je pravdepodobne jedným z najstarších moderných európskych zákonov zakotvených aj písomne.

  Aronnax © 2010 - Všetky práva vyhradené.