Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Plnenie fliaš

Okrem dnes už potápačskými základňami tradične ponúkaného plnenia fliaš stlačeným vzduchom a kyslíkom obohatenými zmesami (Nitrox), je možné si na našej základni nechať plniť aj héliové zmesy pre extrémne hlboké zostupy (Trimix) ale aj čistý kyslík pre dekompresné mixy.

V prípade plnenia iných, než fliaš patriacich Potápačskému centru Priščapac, si vyhradzujeme právo kontroly platnosti atestov tlakových nádob. Fľaše bez aktuálneho testu, alebo prístroje, ktoré nevzbudia našu plnú dôveru spoľahlivosti NEBUDÚ PLNENÉ. Pri výpočte ceny plynu, potom vychádzame z údaja vodného objemu zásobníka a nie zbytkového tlaku (množstva) plynu v ňom. To jest ku každej fľaši pristupujeme tak, akoby bola prázdna.Cenník plnenia fliaš.

 

  Aronnax © 2010 - Všetky práva vyhradené.