Pro Dive ChorvČtsko 

2014 ..... V. ročník Aronnax Orient-u

 

Veľký Draždiak, Bratislava 6. septembra 2014.

 

V septembri 2014 dostal náš ARONNAX ORIENT celkom nový rámec. Možno si si všimol, že z jeho názvu bol vypustený Senec (predtým: ORIENT SENEC), na základe zmeny miesta konania pretekov. V rámci propagácie a pozitívneho obrazu v očiach verejnosti sme presunuli závod do mesta – konkrétne na jazero Veľký Draždiak v Bratislavskej Petržalke.

 

 

Ďalšou zmenou bolo, že sme sa tento rok organizačne spriahli so Zväzom potápačov Slovenska – to jest združením, ktoré u nás zastrešuje súťažné disciplíny potápania. Náročky sme tiež zvolili termín o čosi skôr, keď Zväz potápačov Slovenska prostredníctvom bratislavského klubu Neptún usporiadalo preteky v distančnom plávaní s plutvami.

 

 

Medzi jeho individuálne disciplíny a štafetové preteky sme vložili „ukážku orientačného potápania“. Cielene sme preto zvolili jeho divácky najatraktívnejšiu disciplínu „Paralell“. Tento pretek sa šiel podľa riadnych pravidiel CMAS. Šlo o vyraďovaciu súťaž K.O. systémom, kde plavci – potápači museli prekonať cca 210 metrov dlhú trať s dvoma zmenami smeru, s hľadaním resp. dosiahnutím vrcholovej tyče. Na záver sa museli trafiť do 4 metrového cieľového pásma.

 

 

Tejto profi-disciplíny sa aktívne zúčastnili aj pretekárky z Českej Republiky. Náš klub reprezentoval jediný účastník - R.K. Aj napriek skutočnosti, že 15 rokov nesúťažil, prebojoval sa až do semifinále! Jeho osobné zážitky sú vtipne popísané vo fejtóne: na tomto mieste

 

 

Nakoniec prišiel rad aj na nás – amatérov. Plávali sme disciplínu „2 tyče a cieľ“ na vzdialenosť o čosi dlhšiu ako 200 metrov. Výsledky je škoda komentovať..... Beáta, ktorá už niekoľko podobných súťaží vyhrala nám to všetkým riadne natrela! V pohode doplávala do cieľa v skvelom čase a my všetci ostatní sme ako sa občas v novinových správach uvádza „akosi nezvládli nástrahy trate“.

 

 

Napriek tejto skutočnosti sme mohli skonštatovať úspech podujatia. Mali sme divákov. Trať sme si spolu s Klubom Neptún zo Zväzu potápačov Slovenska skvele pripravili. A najmä po rokoch sme poznali presné vzájomné vzdialenosti bójí a tyčí, čo nám umožnilo sa v našom súťažení posunúť o jeden level vyššie.

 

 

Formát takejto spolupráce sa nám osvedčil a preto sa asi oprávnene domnievame, že aj budúci rok sa budeme podieľať spolu so Zväzom potápačov Slovenska na usporiadaní pretekov v kategóriách profesionálov aj amatérov.

 

Ak sa chceš zúčastniť na budúci rok, kontaktuj nás na: centrum@aronnax.sk

Tvoji Aronnaxáci - usporiadatelia Orient-u.

 

 

2012 ..... IV. ročník Orient-u na Senci

 

Guláška 9. sept. 2012.

 

Boli to opäť veľkolepé preteky ! Po rôznych súťažiach družstiev; SCHÁDZANIE (v rokoch 2009 a 2010); závodu dvojíc; M KURZ; sme tento rok usporiadali pretek individuálny, BERMUDSKÝ  TROJUHOLNÍK.

 

Pravidlá boli jednoduché:

  • pretekár začínal na povel štartéra z domácej bóje. Jeho cieľom bolo oboplávať otočnú bóju po ľubovoľnej dráhe s podmienkou, že mohol len dva razy meniť smer (čo v podstate znamenalo plávať po trojuholníkovej trase.
  • Prvý, hodnotiaci čas sa meral ako medzičas pri „pretnutí“ pomyslenej osi vytýčenej otočnou bójou a pomocnou „rozhodcovskou“ bójou.
  • Čas sa pretekárovi zastavil v momente, keď zatiahol za šnúru štartovej bóje - pravda, len v prípade, že ju našiel......
  • O poradí rozhodol čas v cieli, respektíve „letmý čas“ u tých pretekárov, ktorí nedokončili celú trať závodu.
  • Potápač sa pochopiteľne nesmel vynoriť a celú trasu musel absolvovať do 10 min.

 

Na štart sa tento rok postavilo 13 pretekárov rôzneho veku, pohlavia, potápačských skúseností a kvalifikácií. Pre mnohých z nich, sa trasa trojuholníka stala skutočným „Bermudským, keď sa vydali smerom, nie príliš korešpondujúcim s logikou a priam nepochopiteľne zablúdili.

 

Palmu víťazstva si po neuveriteľne rýchlom ale presnom oboplávaní rovnostranného trojuholníka odniesol Tomáš. Mišo si v celej technickej šaráde, vrátane dvojčaťa 2x12 litrov na chrbte, vybojoval skvelé 2 miesto. V neoficiálnej „manželskej“ súťaži, si najlepšie umiestnenia vyplávali Robert (na 3. mieste) a Janka (na 4. mieste). Smoliarom sa stal mladý Tono, keď po úpornom hľadaní na konci preteku štartovú bóju aj skutočne našiel, lenže 13 sekúnd po 10 minútovom limite.

 

Potešili nás ale aj naše deti, ktoré sa po prvý krát v živote (pravda s bójkou na chrbte) potápali sólovo a skutočne sympatickým spôsobom bojovali o čo najlepšie umiestnenie. Chváliť Tibora za skvelý guláš, je hádam zbytočné!

Gratulujeme víťazom a tešíme sa na ďalší ročník v septembri 2013, keď sa bude plávať disciplína HVIEZDA, vo dvojiciach potápačov - orientárov.

 

Výsledky súťaže

Doplávali do cieľa:
1. Tomáš ----------------- 2:36 min
2. Mišo ----------------- 3:14 min
3. Robert ----------------- 3:27 min
4. Jana ----------------- 4:24 min

Kvalifikovali sa výkonom na "letmý" čas:
5. Beata ----------------- 1:20 min
6. Tono ----------------- 9:46 min

Nekvalifikovali sa, ale srdnato bojovali
spoločne 7.-13. miesto):
Samo
Martin
Martin Jr.
Ďurko
Kača
Bandi
Luki

 

Ak sa chceš zúčastniť na budúci rok, kontaktuj nás na: centrum@aronnax.sk

Tvoji Aronnaxáci - usporiadatelia Orient-u na Senci.

 

 

 

2011 ..... III. ročník Orient-u na Senci

September 2011

Super počasie. Super partia. Super akcia. III. ročníka Orient-u na Senci sa zúčastnilo viac než 20 pretekárov. Po dvoch ročníkoch, kedy sme súťažili v disciplíne SCHÁDZANIE, sme sa rozhodli zmeniť duch a pretekov (a tak trocha si zjednodušiť stavanie tratí......)

 

 

Disciplína M-KURZ
Spočíva v oboplávaní 3 bóji, vo vzájomnom takmer trojuholníkovom postavení. Trasa plavby tak svojim tvarom pripomína písmeno "M". K tomu bolo potrebných 4-5 zmien smeru a veľmi citlivé odhadovanie preplávanej vzdialenosti.

 

Teamy
Na štart sa pripravilo spolu 7 dvojíc, pretože M-Kurz sa plával ako súťaž dvojčlenných družstiev. Zaznamenali sme dvojice zložené na partnerskom, rodinnom či nazvime ho "sympatizujúcom" princípe.

Dragúnsky guláš
Hm... len naša francúzska výchova a zmysel pre priateľstvo nás brzdia v tom aby sme ho ďalej hodnotili. Budúci rok sa radšej vrátime k osvedčenej forme kotlíkového spôsobu prípravy gulášu........

Výsledky súťaže

1. Beata - Ďurko
2. Bandi - Karol
3. Tomáš - Braňo
4. Tono - Katka
5. Martin - Samo
6. Martin Jr. - Tono Jr.
7. Robert - Luky

 

 

2010 ..... II. ročník Orient-u na Senci

 

September 2010

 

Príšerne pršalo. Počasie sa skutočne s nami kruto zahrávalo. Napriek tomu sme na orientárskej trati bojovali zo všetkých síl.

 

Disciplíny
Okrem pretekov v schádzaní 4-členných družstiev, ktoré sme si vyskúšali v roku 2009, sme zaradili aj nový prvok, ktorým sa stala súťaž juniorov na plávanie s kompasom na presnosť. Pochopiteľne, nenechali sme naše deti plávať samostatne, ale každý z nich "nafasoval" svojho dospelého strážcu.

 

Mladí si takto mohli vyskúšať prácu s kompasom skutočne individuálne. V prípade juniorov o poradí rozhodoval čas a presnosť doplávania.

 

Dietický program
Napriek počasiu, Igor vykúzlil pod modrou plachtou skvelý guláš a guľatý maďarský chlieb bol jednoducho božský. Za seneckou sezónou 2010 sme tak urobili dôstojnú botku.

 

Ceny
Po prvý krát sa na Oriente na Senci objavili aj ceny. Ďakujeme týmto spôsobom všetkým, ktorí prispeli hoci aj symbolickými cenami.

 

Výsledky súťaže SCHÁDZANIE

1. Polatchek Family Maro, Jakub, Ďurko, Bandi)
2. Best Mix (?,?, Martin, Tomáš)
3. Aronnax (Martin, Bea, Robert, Jana)
4. Aspik (Michelin, Borka, Iveta, Slavio)

 

Výsledky súťaže KURZ - JUNIORY


1. Luky
2. Willy
3. Ema
4. Vera
5. Samo

 

 

 

2009 ..... I. ročník Orient-u na Senci

Preteky v orientačnom potápaní. Guláška 5. sept. 2009.

 

To bol „ozajstný“ šport! Nie, naozaj nechceme znehodnocovať snahu a v podstate aj úspech našich futbalistov v kvalifikačnom zápase s Českom na Pasienkoch. Ale keď sme ho s priateľom, športovým funkcionárom večer na obrazovke sledovali, uvedomil som si, že na rozdiel od dnešného futbalu, ktorý sa čoraz viac mení na čosi medzi cirkusom a businessom je to, čo sme zažili my v Senci „ozajstným“ športom.
Sami sme si to vymysleli, sami postavili trate, sami odplávali a sami zaplatili! Ale zápolenie to bolo neúprosné.

 

Teamy
Na štart sa postavilo spolu 5 štvorčlenných družstiev. Nechýbali medzi nimi klubové farby ani rodinné teamy. Starí, mladí, ženy aj dorastenci, inštruktori aj čerství absolventi kurzov, všetci sme plávali v jednej kategórii. Najmladší účastník Samo mal len jedenásť a bolo aj niekoľko takých, ktorým klope na dvere päťdesiatka. Rozhodcovský zbor tvorili naši vždy spoľahliví rodičia a Igor varil svoj každoročný guláš.

 

Pravidlá
Ponášali sa na disciplínu „SCHÁDZANIE“ zo súťažnej formy orientačného potápania. 4 členovia družstva na povel štartéra vyrazili z miesta vo vode do pol pása poblíž svojho štartového kolíka smerom na tú „svoju“ prvú postupovú bóju ALFA. Vzdialenosť cca 30 metrov stavitelia trase merali ciachovaným lanom a azimut si každý pretekár nameral z brehu vlastným kompasom. Po jej dosiahnutí pokračoval podobným spôsobom na bóju BETA, tentokrát vzdialenú 40 metrov. V ideálnom prípade sa tu stretol so svojou dvojičkou plávajúcou z iného štartu. Ďalej pekne spoločne pokračovali na vrcholovú bóju GAMMA (ďalších 50m), kde sa mali stretnúť s druhou dvojicou. Ak by bolo všetko prebiehalo hladko, celý 4členný team by plával do cieľa označeného vymedzovacími bójami. V záujme zvýšenia bezpečnosti, ale aj atraktívnosti podujatia, boli pretekári vybavení aj osobnými bójami v tvare miniatúrnych surfových plavákov.

 

Príprava tratí
Nebola až tak jednoduchá, ako sa to zdalo na papieri v našej klubovni. Bolo treba zaobstarať laná, bóje a neuveriteľne veľa olova. Práca v teréne s cajchovaným navijakom bola komplikovaná a vietor ani dážď nám to nijako neuľahčoval. Ale výsledok bol nielen funkčný, ale aj estetický zároveň. A koniec koncov počet nájdených bójí prezrádza, že trate boli v podstate korektne postavené, dokonca sa nám podarilo aj postaviť tréningovú 29 metrov dlhú líniu.

 

Porady
Porada vedúcich družstiev bola relatívne tichá, monológ zosnovateľa pretekov prerušovaný nebol. Porada rozhodcov bola oveľa živšia, keď sa preberali rôzne alternatívy a spôsob ich hodnotenia. Porady v rámci družstiev boli naopak neuveriteľne hlučné. Jednotlivý pretekári plamenne obhajovali svoj názor na taktiku, časové limity, spôsob plávania či vzájomnú formáciu v rámci presunu do cieľa. Nameranie si trate poňal každý po svojom. Niektorým stačil letmý pohľad na kompas a napísanie niekoľkých čísiel fixom na ruku. Iný používali optický zameriavač, tvárili sa že prepočítavajú smer a silu vetra integrovanú kosínusom na štvrtú..........

 

Priebeh
Teamy sa vydávali na trať približne v 20 minútových intervaloch. Prvé, relatívne blízke ALFA bóje nachádzala väčšina z nás. So stretávacími BETA to už bolo slabšie. A nadšené zatrasenie s vrcholovou, najviac vzdialenou GAMMA bójou bolo dopriate iba niektorým z nás. Nakoniec, a v súlade s očakávaniami, najlepšie dopadlo družstvo zložené z členov potápačského klubu NAUTILUS, ktorí mali najviac predchádzajúcich skúseností s orientom. Ale to asi nebolo v tú slnečnú sobotu to najdôležitejšie.
Alebo sa mýlim ? Išlo predsa o ozajstný“ šport!

 

Výsledky súťaže

1. Profíci z Nautilusu (Juran, Vician, Uličný, Šimončič) ----------------- 10 bójí (2:58)
2. Greenhorns (Čačaný, Pentráková, Terek, Adamovič) ----------------- 5 bójí (11:27)
3. Polatchek Family (Jakub, Juraj a Andrej Poláček, Linczényiová) ----- 5 bójí (13:31)
4. PRO-DIVE Suunto Team (Porzerová, Dudáš, Korim, Gondová) ------- 4 bóje (3:38)
5. Stolárovci (Martin, Martin Jr. a Samo Stolár, Kupkovič) ---------------- 2 bóje (9:49)

 

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom