Pro Dive Chorv¸tsko 

Nekomerčné aktivity

 

Potápačské centrum Aronnax v rámci zlepšenia obrazu potápania v očiach verejnosti ako aj propagácie potápačského športu vôbec, priamo organizuje alebo sa aktívne zúčastňuje celého radu akcií a podujatí. Mnohé z nich realizujeme najmä v rámci aktivít nášho Klubu potápania Aronnax.


Mikulášske podujatie pre deti

V každom roku vždy začiatkom decembra organizujem na plavárni FTVŠ UK zábavný večer pre deti vo veku od 1-111 rokov. Súčasťou týchto podujatí je pásmo súťaží, vystúpení, pretekov a štafiet. Nikdy nechýba ani ozajstný Mikuláš, čert a jeho suita. Po slávnostnom nástupe účastníkov sa zvyčajne rozvinie ohňostroj zábavy a gagov vo vodnom prostredí. Medzi už tradičné disciplíny patria: „Mexická vlna“, „Domino efekt“, „Surfing a lá Lafranconi“, „Sviečkové preteky“, „Mandarinkové matiné“ a ďalšie. Vyvrcholením podujatia bývajú štafety všetkého druhu a defilé víťazov.

 

Potápanie v indoorových centrách

Na pravidelnej báze organizujeme výlety do indoorových potápačských centier. V bazénoch s hĺbkami od 5 do 33 metrov si môžu účastníci pod dozorom našich inštruktorov zopakovať hoci aj v zimnom období svoje potápačské zručnosti preplávaním rôznych tunelov, komínov a ďalších pod vodou umiestnených preliezačiek. Tí ktorí sa unavia najskôr, si môžu čakanie na svojich kamarátov skrátiť v reštaurácii v štýle ponorky, cez okná ktorej budú vidieť dianie v bazénoch tak, ako iní pozorujú rybičky vo svojom akváriu.


Pokusy o „potápačské rekordy“...

Naši inštruktori často organizujú rôzne pokusy o rekord, ktorých významom je popularizácia potápačstva v očiach laikov. Takýmto spôsobom sme už niekoľkokrát prekonali rekord v disciplíne: „Synchronizované ponorenie sa čo najväčšieho počtu účastníkov pod vodu v tej istej lokalite..“, alebo pomerne známy pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov vo vytvorení živej reťaze potápačov. Žehlili sme už v rôznych vodách alebo hrali domino na dne bazéna po dobu viac ako 24 hodín a ďalšie pokusy.


Ekologické akcie

Všetky seriózne potápačské školy sa bez rozdielu príslušnosti k jednotlivým certifikačným agentúram zapájajú do ekologických akcií, ktorých zmyslom je zber odpadu spod vodnej hladiny našich lokálnych jazier. V rámci projektu A.W.A.R.E. (www.projectaware.org), ktorý je zameraný na prehlbovanie povedomia ochrany prírody, čistíme vždy na jeseň vodu a okolie jazera Guláška v Senci. V našom ponímaní ochranu chápeme ako potrebu chrániť vodu nutnú pre život. Každým rokom tak spolu s ostatnými potápačskými školami zapájame jednotlivcov na priamej účasti pri ochrane. Jeho prostriedkom učíme nadšencov potápačského športu ako aplikovať ekologické skúsenosti na sústavné ovplyvňovanie kvality vodných zdrojov. Chápeme to ako spôsob ktorým prejavujeme skutočnosť, že nám nie je budúcnosť našej planéty ľahostajná. Príroda nás potrebuje!


Ponory „na skúšku“

Pre širokú verejnosť ponúkame možnosť vyskúšať si čaro tohto krásneho športu na vlastnej koži. Potápanie v bazéne predstavuje prvú a často veľmi pozitívnu skúsenosť v prípade, že uvažujú o absolvovaní kompletného kurzu potápania s prístrojom. Pre iných môže byť vyplnením dávneho sna z mladosti. Svoje prvé nádychy pod vodou môže absolvovať v kontrolovanom prostredí bazéna. Takéto podmienky sú nielen bezpečné, ale teplota vody, viditeľnosť a možnosť vizuálnej orientácie zaručujú kladný celkový dojem z ponoru. Pod vedením skúsených inštruktorov sa zoznámi s niektorými súčasťami potápačského výstroja, jeho prípravou, kompletizáciou a montážou. V priebehu ponoru získa niektoré základné zručnosti, potrebné na bezpečný pohyb vo vodnom prostredí.


Recesia a zábava

V rámci rôznych osláv a ďalších príležitostí sme sa už potápali na veľmi bizarných miestach. Boli nimi rôzne nádrže, kade, rúry ale aj skladacie bazéniky a fontány.
Dokonca jeden 1. máj sa v bratislavskom Starom meste konal v duchu potápačstva. Pred zrakmi obyvateľov nášho hlavného mesta sme defilovali vo výstroji z rôznych oblastí potápania, pracovným počnúc, cez rekreačné formy až po preťažených technikov. Súčasťou akcie bola aj prehliadka historických ale stále ešte funkčných potápačských oblekov.
Z času na čas organizujeme rôzne Garden párty, zrazy a dokonca aj Potápačské bály, ktorými aktívne dopĺňame program bratislavskej plesovej sezóny.


Sympóziá a semináre

Nezaostávame ani na „vedeckom“ poli. Minimálne raz ročne organizujeme v spolupráci s Katedrou plaveckých športov na FTVŠ UK Bratislava odborný seminár s tematikou potápačstva. V roku 2004 bol zameraný na výučbu potápania v stredoeurópskych podmienkach, v januári 2005 sa nám podarilo dať do hromady takmer všetky štátne zložky, ktorých náplňou je potápačské záchranárstvo. V budúcnosti by malo prísť na radu súťažné potápanie. V rokoch 2005 a 2009 sme zorganizovali úspešné stretnutie „Techmeeting“, ktoré je najväčším podujatím tohto druhu v strednej Európe.
Na pravidelnej báze prednášame na podujatiach TecDive, Plutva a ďalšie.


Veľtrhy a výstavy

Nájdete nás na výstavách venovaných cestovnému ruchu, relaxu a vodným športom. Aj napriek značnej finančnej záťaže sa minimálne jeden náš zástupca zúčastňuje svetovej výstavy Potápačského priemyslu DEMA v USA. 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom