Úvod img3 Vzduch a nitrox img3 Výhody nitroxu img3 Odlišnosti používania img3 Fyzika img3 Fyziológia img3 Analýza img3 Prípravaimg3 Záver

Úvod: Vitaj vo svete Nitroxového potápania

- Moderný spôsob On-Linového učenia sa

- Záverečné preskúšanie, písomné testy a certifikácia potápačov

Jednotlivé časti výučby:

img3

img3

img3

img3

img3

img3

img3

 

Výučba On-Line spôsobom

Táto príručka je koncipovaná ako podporný štúdijný materiál pre kurzy rekreačného potápania vedené kvalifikovaným inštruktorom. V žiadnom prípade nemôže štúdium On-Line textov bezo zbytku nahrádzať riadny kurz, organizovaný autorizovanou potápačskou školou.

Teoretické lekcie kurzu, sú skomprimované do nevyhnutného minima. Jeho vyjadrením je 7 učebných Blokov tohto On-Line manuálu. V záverečnom bloku je sada testov, z ktorých sú vyberané otázky pre záverečné preskúšanie.

 

Preskúšanie a testy

 

Preskúšanie je formou pohovoru, ukončené písomným testom z vyššie spomínanej sady v závere toho On-Line materiálu. Bez ich úspešného absolvovania nie je možné certifikovať budúceho Nitroxového potápača.

 

O autorovi

 

img3Robert Korim je certifikovaným potápačom od roku 1977. Vysokoškolské štúdium so špecializáciou “športové potápanie” ukončil na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Má doktorát z pedagogiky.

Je držiteľom Inštruktorských oprávnení výcvikových agentúr PADI, NAUI a ILS. V certifikačnej agentúre SDI získal kvalifikačný stupeň Instructor Trainer, ktorý ho oprávňuje školiť a certifikovať budúcich inštruktorov potápania.

Je spoluautorom “Školy prístrojového potápania, 1995” - prvej ucelenej učebnice potápania v slovenskom jazyku.

Okrem približne 7.000 registrovaných ponorov v potápačskom denníku, vydal svojim študentom do 3.000 certifikátov na rôznych kvalifikačných stupňoch potápania.

Aktívne prednáša, publikuje v časopisoch a v slovenských i zahraničných periodikách z oblasti potápania či pedagogiky.

Na webovskej stránke Scuba.sk nájdeš Robertov podrobnejší profesný životopis.


img3 Upozornenie

 

 

Limity uvádzané v tomto manuáli nemôžu zohľadňovať intraindividuálne fyziologické osobitosti, kondíciu, stupeň výcviku a skúsenosti všetkých potápačov. Sú to všeobecne prijaté hranice, považované za bezpečné. Doporučujeme, aby si každý potápač overil svoje vlastné parametre a definoval individuálne limity hlboko v rámci nami prezentovaných údajov.

Tento materiál neprešiel jazykovou ani štylistickou úpravou a je určený najmä pre vnútornú potrebu Potápačského centra Aronnax so sídlom v Bratislave.

img3

 

 

 


 

Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukovaná a šírená v písomnej ani elektronickej podobe bez písomného súhlasu autora.

 

img3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img3

Rozšíriť svoje vedomosti o problematike Nitroxu môžeš napríklad aj štúdiom našej príručky s názvom:
"Potápanie so zmesou NITROX ".
Okrem iného sa v nej v súvislosti s týmto blokom dozvieš:

- Podrobné zloženie vzduchu
- Históriu Nitroxuvo svete aj na Slovensku
- Minulosť a prítomnosť kurzov potápania s EANx

img3

Úplnú verziu príručky, si môžeš za poplatok 5 Eur stiahnúť na tomto mieste portálu Scuba.sk

 

img3