Úvod img3 Vzduch a nitroximg3 VÝHODY NITROXU img3 Odlišnosti používania img3 Fyzika img3 Fyziológia img3 Analýza img3 Prípravaimg3 Záver

Blok 2: Výhody potápania s Nitroxom

- Hlavné dôvody používania

- Použitie Nitroxu "ako vzduch"

Jednotlivé časti výučby:

img3

img3

img3

img3

img3

img3

img3

     

 

Prečo Nitrox?

Podstatou výhodnosti Nitroxu je menšie pomerné zastúpenie N2 v dýchanej zmesi. Dusík je plyn, ktorý je zodpovedný za prípadné formovanie bublín v našom tele a je priamou príčinou dekompresnej choroby (DCS). Menej N2 znamená preto nielen dlhší čas na dne ale najmä menšie riziko a výrazné zvýšenie bezpečnosti potápania !

img3

 

Výhody Nitroxu

 

Predlžovanie bez-dekompresných časov

Hranicu bezdekompresných časov (definovanú hĺbkou a dobou potápania) podmieňuje predovšetkým tlak dusíka vo vdychovanej zmesi. V prípade zmesi s menším obsahom N2 sa rozpúšťa menej N2 v organizme, preto prichádza aj k pomalšiemu dosiahnutiu kritických hodnôt rozpustnosti, od ktorých už nie je možné priame vynorenie na hladinu.

img3


Skrátenie časov povrchových intervalov

Skrátenie sa týka časov medzi jednotlivými opakovanými ponormi, ktoré je typické pre viacdňové pobyty a safari na potápačských lodiach.

 

Skracovanie No-Fly časov

Aj keď je všeobecne prijatým pravidlom, že po potápaní sa z dôvodu dodatočnej tlakovej redukcie nesmie 24 hodín letieť lietadlom, či cestovať do vyššej nadmorskej výšky, je niekedy z logistických dôvodov praktické letieť už po 20-23 hod. Použitie Nitroxu sa tak stáva výrazným bezpečnostným prvkom.

img3

Zníženie spotreby dýchacej zmesi

Aj napriek tomu, že minútová ventilácia u väčšiny potápačov po prechode na Nitrox zvyčajne neklesá, zmení sa hĺbka ich dýchania. Väčší podiel kyslíka zapríčiní plytšiu charakteristiku respirácie, čo v konečnom dôsledku spomaľuje úbytok dýchaného plynu.

 

Zníženie pocitu únavy po potápaní

Viacnásobné denné potápanie v stredných hĺbkach, prináša amatérskym potápačom pri potápaní so stlačeným vzduchom pomerne značnú únavu. Pochopiteľne aj keď jej "mieru", či intenzitu nie je možné merať, drvivá väčšina potápačov sa subjektívne prikláňa k pocitu, že pri použití EANx výrazne klesá.

img3

 

img3

 
 

 

----------------------------------------------

Príklad:
Výstup po vzduchovom ponore do hĺbky 38 metrov na 15 min, znamená pre potápača nutnosť stupňovitej dekompresie. Naproti tom pri použití EAN 32 má ešte dostatočnú (5-minútovú) rezervu na bezpečný výstup /zdroj: NOAA Nitrox I No-Decompression Tables/.

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Príklad:
Porovnanie minimálneho časového rozpätia, za ktoré sme schopní realizovať 3 bez-dekompresné zostupy a to vždy do hĺbky 24 m na 30 min:
- vzduch ..... spolu za 17:06 hod
- EAN36 ..... spolu za 4:37 hod
/zdroje: NAUI Dive Tables 1994, NOAA Nitrox II No-Decompression Tables/.

----------------------------------------------

 

 

 

 

img3

 

Rozšíriť svoje vedomosti o problematike Nitroxu môžeš napríklad aj štúdiom našej príručky s názvom:
"Potápanie so zmesou NITROX ".
Okrem iného sa v nej v súvislosti s týmto blokom dozvieš o:


- Ďalších výhodách Nitroxu
- Porovnávacie tabuľky zmesí

img3

Úplnú verziu príručky, si môžeš za poplatok 5 Eur stiahnúť na tomto mieste portálu Scuba.sk

 

img3