Úvod img3 Vzduch a nitrox img3 Výhody nitroxu img3 Odlišnosti používania img3 Fyzika img3 FYZIOLÓGIA img3 Analýza img3 Prípravaimg3 Záver

Blok 5: Fyziológia a Nitrox

- Kyslíková otrava

- Prejavy otravy a prevencia pred ich účinakami

Jednotlivé časti výučby:

img3

img3

img3

img3

img3

img3

img3

Správa hazardérom

Medzi rekreačnými potápačmi sú aj takí, ktorí občas prekračujú maximálne doporučovanú hĺbku 39 metrov.

Dovolíme si im na tomto mieste pripomenúť, že pri potápaní so stlačeným vzduchom zodpovedá uvedenej kritickej hodnote 1,6 bar už hĺbka 66 metrov!

img3

 

Otrava kyslíkom

Napriek tomu, že O2 je životne dôležitý plyn, v podmienkach zvýšeného parciálneho tlaku je toxický. Jeho účinky sa prejavujú najmä na úrovni centrálneho nervového systému, kde pôsobí ako silný nervový plyn.

Pri vysokých hodnotách parciálneho tlaku O2 (PO2), dochádza už pri relatívne krátkej dobe expozície k otrave.

 

Prejavy O2 otravy

 

Medzi hlavné príznaky otravy O2 patria:
Zrak - vizuálne poruchy (vrátane "tunelového" videnia)
Uši - akustické halucinácie (vrátane zvonenia v ušiach a iné)
Nevoľnosť - žalúdočná aj závrate
Zášklby - najmä mimických svalov tváre a malých svalov rúk
Zmeny osobnosti - podráždenosť, úzkosť, zmätok aj dezorientácia

Hrubým prekročením doporučovanej hĺbky (krajnej hodnoty PO2), môže dôjsť aj k najnebezpečnejším prejavom kyslíkovej otravy, ktorými sú svalové kŕče a spazmy dýchacej sústavy. Práve tieto predstavujú pre potápača najväčšie riziko, pretože takto postihnutý jedinec len ťažko dokáže udržať svoj regulátor v ústach. V extrémnom prípade mu hrozí aj smrť utopením.

Faktory, ktoré toxické účinky kyslíka spôsobujú, sú predovšetkým:

- zloženie zmesi (percentuálny podiel O2)
- tlak pod ktorým O2 prijímame (hĺbka ponoru).

Oboje spomenuté, priamo ovplyvňujú hodnotu parciálneho tlaku kyslíka (PO2).

 

Doporučované hodnoty PO2

 

Tak ako fyziologické prostredie každého z nás je rozdielne, aj kyslíková tolerancia variuje od potápača ku potápačovi. Všeobecne prijatou zásadou však je, že:

maximálne prípustný parciálny tlak O2 nesmie prekročiť hodnotu 1,6 bar!

Toto číslo je potrebné brať v potápaní ako absolútne! Na rozdiel od účinkov dusíkovej narkózy, kde u mimoriadne disponovaných a tiež trénovaných jedincov môžeme hovoriť o určitej odolnosti, adaptácia na toxické účinky O2 nejestvuje !

V podmienkach rekreačného využitia Nitroxu uvažujú jednotlivé certifikačné agentúry SDI, NAUI, PADI, CMAS....) v rámci bezpečnosti skôr o hodnotách 1,4-1,5 bar. V našom Potápačskom centre Aronnax považujeme hodnotu PO2 = 1,5 bar za dostatočne konzervatívnu.

img3

 

Prevencia pred účinkami

 

V súvislosti s kyslíkovou otravou, je potrebné si uvedomiť najmä dôležitosť sebakontroly, pretože partner pod vodou, má už len minimálnu možnosť spozorovania niektorého z hore menovaných príznakov.

Základnou limitujúcou veličinou pri potápaní s EANx je preto bezpodmienečné dodržiavanie maximálnej hĺbky, ktorej hodnota je závislá od konkrétnej koncentrácie O2 v použitej zmesi. Jej určenie a výpočet rozoberáme v ďalšom Bloku 6: Príprava na ponor.

 

img3

 

 

 

 

img3

Rozšíriť svoje vedomosti o problematike Nitroxu môžeš napríklad aj štúdiom našej príručky s názvom:
"Potápanie so zmesou NITROX ".
Okrem iného sa v nej v súvislosti s týmto blokom dozvieš:

- Ďalšie prejavy otravy kyslíkom
- Otrava celého organizmu O2
- Tabuľky časových expozícií

img3

Úplnú verziu príručky, si môžeš za poplatok 4 Eur stiahnúť na tomto mieste portálu Scuba.sk

 

img3