Úvod img3 Vzduch a nitrox img3 Výhody nitroxu img3 Odlišnosti používania img3 Fyzika img3 Fyziológia img3 Analýza img3 Príprava img3 ZÁVER

Záver: Do videnia pod vodou!

- Zhrnutie teoretického učiva

- Ukončenie kurzu

Jednotlivé časti výučby:

img3

img3

img3

img3

img3

img3

img3

Sumár teoretického učiva

Medzi najdôležitejšie zásady, ktoré sme sa snažili v tejto On-Linovej verzii manuálu zdôrazniť patria najmä:

- osobná analýza zmesi, ktorú potápač hodlá dýchať pod vodou
- veľmi potrebné určenie MOD = maximálnej operačnej hĺbky
- bezpodmienečné dodržiavanie stanovenej hĺbky ponoru

Ako sme už spomenuli v Úvode do kurzu, táto internetová forma osvojovania si teoretického učiva je len podporným štúdijným materiálom pre kurzy vedené kvalifikovaným inštruktorom potápania s Nitroxom. Samostatné štúdium textov na webe však v žiadnom prípade nemôže nahradiť riadny kurz, organizovaný potápačskou školou.

img3

 

Sada skúšobných testov

 

"Kliknutím" na spodný smerovník sa ti rozbalí sada kontrolných otázok. Podobné sa objavia aj v záverečnom písomnom preskúšaní, ktoré absolvuješ v rámci ústneho pohovoru u svojho Inštruktora potápania s Nitroxom.

 

Ústny pohovor a záverečné preskúšanie

 

Písomné preskúšanie a ústny pohovor zameraný na overenie si naučených vedomostí, bude doplnený o osvojenie si zručnosti kyslíkovej analýzy. Všetky tri spolu podmieňujú certifikáciu budúceho Nitroxového potápača. Doporučujeme, aby si si v dostatočnom predstihu vybavil stretnutie s inštruktorom.

 

Ďalší výcvik

 

Rozšíriť svoje potápačské vzdelanie môžeš hneď niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je postupné absolvovanie viacerých kurzov potápačských špecializácií, akými sú napríklad:
- potápanie v noci a za sťaženej viditeľnosti
- orientácia a navigácia pod vodou
- hlboké potápanie do 40 metrov
- vrakové potápanie
- ponory z plavidla
- a ďalšie....

Pokračovať v ďalšom výcviku, môžeš aj vstupom do sveta technického potápania. Zaraďujeme sem napríklad výcvikové programi:
- pokročilého potápania s Nitroxom
- hlbokého potápania so zmesami
- potápania v uzavretom priestore
- a ďalšie....

img3

 

Zorientovať sa v ponuke kurzov a programov pokročilého potápania ti môže pomôcť aj návšteva portálu slovenského potápania www.scuba.sk .

Dovidenia pod vodou a nezabudni, že: "nitroxoví potápači potápajú bezpečnejšie a dlhšie ako ostatní...."

 

img3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img3

Rozšíriť svoje vedomosti o problematike Nitroxu môžeš napríklad aj štúdiom našej príručky s názvom:
"Potápanie so zmesou NITROX ".
Okrem iného sa v nej v súvislosti s týmto blokom dozvieš:


- Kde a ako sa dá zohnať Nitrox
- Pokročilé kurzy
- Kurzy technického potápania

img3

Úplnú verziu príručky, si môžeš za poplatok 5 Eur stiahnúť na tomto mieste portálu Scuba.sk

 

img3