Pro Dive Chorv¸tsko 

Allianz - potápačské pripoistenie

 

Súčasťou Allianz komplexného cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov a pobytov je aj krytie pre prípad úrazov pri vode či vodných športoch. Z hľadiska rekreačného potápania je zaujímavý Článok 3 "Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie a asistenčné služby".

Podľa odstavca 2 bodu k) citovaných podmienok sú z poistného krytia vylúčené aj: "náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových športov spojených ........... potápania s dýchacím prístrojom bez prítomnosti inštruktora, resp. bez príslušného preukazu o absolvovaní výcviku......."

S výnimkou uvedených prípadov, bude poistenec Allianz, ktorý bude mať riadne podpísanú zmluvu krytý na uzatvorené poistné obdobie. Táto forma poistenia je vhodná pre tých potápačov, ktorí sa venujú svojmu koníčku len sporadicky, niekoľko dní v roku. Potápačom s intenzívnejším zanáraním sa a pochopiteľne aj všetkým potápačským profesionálom, doporučujeme produkt celoročného poistenia špeciálnej poisťovacej spoločnosti DAN - Divers Alert Network.

Info na: travel@aronnax.sk

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom