Pro Dive Chorv¸tsko 

Potápačské poisťovacie produkty DAN

 

 

Pre rekreačných potápačov

Základné typy poistenia "Basic Membership" a „Master Membership“ sú najčastejšie predávanými produktami DAN.
Oba kryjú prakticky neohraničené náklady na:

dopravu sanitkou, rýchlym člnom alebo helikoptérou,

pobyt v nemocnici a hyperbarické ošetrenie v prípadoch potápačských nehôd.

Základné členstvo „Basic Membership“ prepláca náklady na expertov potá pačskej medicíny, v súvislosti s núdzovým ošetrením do výšky 1 600 Eur (v prípade „Master Membership“ je to až 3 200 Eur).
Extra náklady na hotel a lietadlo v dôsledku potápačskej nehody a dlhšieho núteného pobytu sa môžu vyšplhať až na 2 100 Eur (resp. 4 200 Eur v prípade MM).
Pre náhradu potápačského výstroja, strateného na mieste nehody z príčin núdzovej prepravy je pripravených 1 000 Eur (2 000 Eur pre vyšší stupeň poistenia).
V oboch prípadoch sa kryjú civilné záväzky voči tretím osobám do výšky 155 000 Eur.

A to nie je všetko, je tu aj právna obrana, právne rady v súvislosti s potápaním v medzinárodnom meradle, denný odškodňovací príspevok pri pobyte v nemocnici následkom nehody, trvalá invalidita, pátracie a záchranné akcie a bohužiaľ aj repatriácia mŕtveho.
Za ročný poplatok 1 400 Sk je poistená aj strata života následkom potápačskej nehody na sumu 50 000 Eur (resp. za 2600 Sk až 110 000 eur).

 

Pre potápačských profesionálov

Medzi potápačských profesionálov zaraďujeme inštruktorov, divemasterov, skipperov potápačských lodí a ďalších. Táto komunita najčastejšie šiaha po poistení "DAN Basic Professional" či "DAN Master Professional".


 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom