Pro Dive Chorv¸tsko 

Konverzia regulátorov pre použitie kyslíka

 

Ak chce potápač používať zmesi s vysokou koncentráciou kyslíka, akými sú EAN50, EAN80 alebo čistý kyslík, je potrebné servis regulátora rozšíriť aj o chemické čistenie. V podstate ide o dôkladné odmastenie jednotlivých súčastí regulátora a výmenu niektorých dielov.


Adekvátne preškolený servisný technik po očistený regulátora ultrazvukom použije sadu chemikálií na odmastenie. Kyslík sa totiž nie príliš znáša s uhľohydrátmi a za určitých okolností reaguje explozívne.

 

Automatika sa máča postupne v perchlóretyléne, technickom benzíne, technickom liehu a v špirituse. Odlišným je aj mazanie „O“ krúžkov, ktoré sa natierajú len veľmi jemnou vrstvou tzv. „nemastného“ mazadla, ktoré je kompatibilné s kyslíkom.

 

Servis regulátora

Vykonaná práca

Cena

Kompletný servis I. aj II. stupňa

95,00 €

Uvádzané ceny sú vrátane DPH. Zahŕňajú prácu aj sadu náhradných dielov potrebných k bežnému servisu regulátora.


 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom