Pro Dive Chorvčtsko 
 

Vis - Chorvátsko

 

Potápačský zájazd je koncipovaný ako predĺžený víkend s potápaním na chorvátskom ostrove Vis. Tento ostrov je druhým najvzdialenejším ostrovom od pevniny. Na rozdiel od väčšiny iných lokalít Jadrana oplýva bohatosťou rýb a ostatných zástupcov morskej fauny. Akvatórium v susedstve ostrova, je už skutočným morským potápaním s prúdmi, prílivom a ďalšími pohybmi vody.

 

Vis

Pobrežie Visu je veľmi členité s množstvom jaskýň, dier a zárezov, ktoré poskytujú prirodzené útočiská morským živočíchom. Miestne vody sú preto právom označované za jedny z najlepších na pobreží Chorvátska. Až do konca 80-tych rokov bol Vis námornou základňou juhoslovanskej armády. Ešte pred dvadsiatimi rokmi nebolo možné sa ku ostrovu priblížiť na vzdialenosť menšiu, ako 5 námorných míľ. Z čisto potápačského uhľa pohľadu, to znamená minimálne poškodenú faunu, flóru ale aj doposiaľ nie príliš čulý turistický ruch.

 

Termín výjazdu

24.-28. august 2012
Vis - Chorvátsko
neurčené
 
 
 

 

Vraky v okolí ostrova

Skalnaté útesy v okolí Visu sa však stali osudnými pre mnohé plavidlá, ktoré skončili svoju púť v dôsledku navigačnej chyby či náhlej búrky. V tesnej blízkosti ostrova preto nachádzame nevšednú koncentráciu vrakov z rôznych období. Niektoré sú tu v neveľkých, aj pre začiatočníka, či nie príliš skúseného potápača dostupných hĺbkach do 20 metrov. Viaceré ležia v hĺbkach na hrane rekreačného potápania do 40 metrov. Ale na svoje si prídu aj technickí potápači, pretože zopár ich je aj v hĺbkach cez 60 metrov. Výhodou takmer pravidelného rozmiestnenia vrakov v okolí ostrova je, že nech fúka vietor z ktorejkoľvek strany, takmer vždy je možné na niektorom z nich potápať. O našej miniexpedícii na vraky v okolí ostrova, s ich podrobnejším opisom sa dočítaš v článku na inom mieste .

 

Ubytovanie a strava

Počas nášho výjazdu, budeme bývať v útulnom Apartmánovom dome so štandardne zariadenou kuchyňou a veľkou terasou. Táto sa stane centrom našich večerných stretnutí plných potápačských plánov a „výmeny skúseností“...
Kuchyňa dá možnosť vyniknúť tvojim gastronomickým schopnostiam, pričom dietický režim výjazdu bezpochyby prispeje k úspechu pobytu na Vise.


Potápanie na ostrove

Vzhľadom na charakter potápačských terénov, je výjazd určený tak začiatočníkom, pokročilým ako aj veľmi trénovaným technickým potápačom.

Čo môžeme očakávať:
• Vraky
• Jaskyne
• Steny
• Prúdy
• Extrémne čistú vodu
• Zaujímavé druhy rýb
• Skvelých divemasterov

Čo v žiadnom prípade nemôžeme očakávať:
• Nudné ponory v zátokách s pieskom
• Potápanie medzi odpadkami či smetím
• Masový turizmus
• Neisté či nepresvedčivé briefingy
• Neznalosť terénu


 

Potápačské lokality

Z množstva lokalít, ktoré možno navštívime vyberáme:

- Vassilios
Grécky nákladný transportér s výtlakom až 3673 BRT a dĺžkou cez 130 m je v podstate najväčším vrakom na Jadrane dosažiteľným s normálnym výstrojom pre rekreačné potápanie. Prova vraku ležiaceho na ľavoboku len neďaleko od kraja ostrova v hĺbke od 24 metrov. Korma, ktorú pravdepodobne uvidia len skúsenejší potápači je v hĺbke až 50 metrov. V zadnej časti nákladného priestoru si Vassilios niesol okrem iného aj náhradnú vrtuľu, na ktorú je v atmosfére vraku fascinujúci pohľad. Vrak svojou dĺžkou a mohutnosťou poskytuje vynikajúce možnosti tréningu vo vrakovom potápaní.

- Teti
Taliansky parný transportér, leží na okraji ostrova Vis v hĺbkach od 9-35 metrov. Táto loď s výtlakom 936 BRT sa potopila na začiatku roku 1930 nárazom na útesy. Vrak má dobre zachované kontúry a parné súkolesie s vykurovacím kotlom. Impozantný je aj pohľad na kormidelné kolo. Dnes tu našla útočisko celá kolónia morských úhorov s dĺžkou až do 2 m. Skrýše pre menšie ryby poskytuje rozsypaný náklad lode tvorený dlažobnými kockami.

 

- Briuni
Vrak lode spočíva na morskom dne opačného konca ostrova Vis. Ide o typ lode známy ako Liberty, ktorých bolo vyrobených začiatkom storočia niekoľko tisíc kusov. Vrak je porastený neuveriteľným množstvom žltých húb. Pokročilé a náročné potápanie je okorenené možnosťou prieniku do vraku lode. Až 130 metrov dlhá Briuni začína v hĺbke 39 metrov a končí v nedohľadných 61 metrov .......

- Ursus
Je ďalším vrakom ostrova Vis, ktorý spočíva na morskom dne neďaleko Stončice. Je nemým svedkom bojov II. svetovej vojny. V roku 1941 ho potopila britská ponorka Rorqual. Podnes prednej palube lode dominuje malé pravdepodobne 76 milimetrové delo. Na rozdiel od iných vrakov ostrova je tento vzdialenejší od brehu a tým aj viac pripomína ozajstné morské potápanie.

- Antická galeóna
Neďaleko ostrovčeka Grebenac na severo-východnej strane Visu je rozsiahle archeologické nálezisko. V hĺbkach od 25 metrov sa tu nachádzajú trosky minimálne 2 antických plavidiel. Ich náklad ako aj súčasti lodného materiálu sú roztrúsené na pomerne veľkej ploche až do hĺbok mimo rámec športového potápania. Vstup do histórie týmto spôsobom rozhodne patrí medzi nevšedné zážitky. Jeden z vrakov tvoria pozostatky pravdepodobne francúzkej galeóny. 14 kanónov zo zliatiny spočíva rozhodených v pravidelnom tvare na dne akoby len nedávno prišlo ku katastrofe. Okrem nich sa zachovali aj kotvy a kus spevneného kýlu.

- Modrá jaskyňa (Plava špilja)
Je lokalita, ktorú doteraz videlo len veľmi málo slovenských potápačov. Ide o jaskyňu na ostrove Biševo, ktoré taktiež patrí medzi "zakázané potápačské zóny". Unikátna jaskyňa, ktorej dvojča sa nachádza len na Capri je tvorená ohromným priestorom vo vnútri ostrova. Táto sála je osvetľovaná magickým modrým svetlom prenikajúcim do vnútra popod tzv. "mokrý vchod" do jaskyne, tvorený širokým otvorom v hĺbke len 2 metre. Samotné vnútro jaskyne s hĺbkou 14 metrov je vyplnené tajomnými plošinami, mostíkmi a ohromnými stalagtitmi. Skvelý popis tejto lokality od Jolany nájdeš na inom mieste.

- Tulenia jaskyňa (Medvedja špilja)
Je ďalšia atraktívna lokalita ostrovčeka Biševo na juho-západ od Visu. Ide o ľahký potápačský terén tvorený veľkou špárou zarezanou do skaly. Maximálna hĺbka jaskyne je len 10 metrov, pričom v celej jej dĺžke až 120 metrov je nad vodnou hladinou vzduch. Na samom konci jaskyne je rozkošná plážička veľká len niekoľko metrov štvorcových, ktorá bola v 50-tych rokoch jednou z posledných lokalít výskytu Tuleňa stredozemnomorského (Foca Monachus).

 

- Zelená jaskyňa
Ide skôr o ponor s ABC, než prístrojové potápanie, pretože jeho hĺbka nepresiahne 4m. Napriek tomu je lokalita zaujímavým a zvláštnym prírodným úkazom. Jaskyňu tvorí priestranný „dóm“, do ktorého je možné vplávať aj väčším člnom. Bezpečnosť tohto ponoru tvorí skutočnosť, že vlastné potápanie má síce charakter jaskynného, ale potápač má nad sebou po celý čas otvorenú hladinu. Takýto ponor preto zvládne ktorýkoľvek začiatočník. Svoj názov dostala jaskyňa na základe zeleného svetla, ktoré vzniká dopadom slnečných lúčov na hladinu dómu z otvoru v hornej časti jaskyne.

- Vrak „Rybárska loď“ (Koča)
Spočíva na úpätí skalnej steny v hĺbke do 43 metrov, pre potápačov v ideálnej vzpriamenej polohe. Ide o celkom čerstvý vrak z roku 1998. Táto bárka sa potopila za nepriaznivého počasia vinou zlého technického stavu. Potápačov poteší možnosťou vplávania na kapitánsky mostík aj nákladného priestoru. Tajomne vyzerajú tiež žeriavy a kladkové zariadenia, ktoré sú podnes akoby pripravené zdvíhať siete a náklady rýb. Ponor je z hľadiska realizácie zaujímavý aj dekompresiou, ktorá sa zvyčajne realizuje v horizontálnom tuneli s dĺžkou takmer 30m, tiahnucom sa v ideálnej hĺbke 4-5 metrov.

 

- Skalná veža
Je lokalitou na otvorenom mori. Skalný kužel dosahuje svojho vrcholu v hĺbke len okolo 6m. Jeho veľmi príkre steny padajú kolmo až do 60m hĺbky. Množstvo rýb a ostatných morských živočíchov radí túto veže medzi „nutné“ ponory každého potápačského návštevníka ostrova Vis.

 

- Host
Plytká len pár metrov hlboká lokalita, na ktorej sa môžeš dotknúť histórie. Na pomerne veľkej ploche tu sú roztrúsené zbytky starých nádob - amfor.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom