Pro Dive Chorvčtsko 
 

Splav slovenskej rieky Hron


Hron, je vlastne slovenskou vodáckou klasikou. Inými slovami, kto nebol na Hrone - nie je na Slovensku vodákom. Navyše, splav Hrona je takmer vždy v pohodovej atmosfére a kempy sú príjemné. Stojíme vždy na osvedčených miestach, mávame výborné partie, krčmičky poznáme a o ostatné sa postará, ohník a gitarka. Pre tých, ktorí potrebujú nejakú výzvu je tu tiež „Jumping stone“. Splavovanie Hrona je výborným tipom pre veľké rodiny, spriatelené partie či pracovné kolektívy, ktoré chcú spolu stráviť čas alebo zažiť niečo netradičné.


Termíny splavov

neurčené
Rafting & Biking
informuj sa v CK
 
 
 
 
 
 

V cene splavu je:
• doprava autobusom
• ubytovanie v kempe vo vlastných stanoch
• zapožičanie stabilných raftových člnov Páľava,
• pádiel, záchranných viest
• inštruktáž a asistencia inštruktorov
• počasie a prekvapenie

V cene splavu nie je:
• strava a vlastné konzumné
• zapožičanie stanov (kto nemá stan, na požiadanie v predstihu zabezpečíme)
• poistenie účastníkov

Poznámka k cene:
Cena je stanovená na počet 10 a viac účastníkov.

 

Rieka Hron

Naša, po Váhu druhá najdlhšia slovenská rieka, pramení pod Kráľovou hoľou a po 289 km ústí v Štúrove do Dunaja. Jej najvýznamnejšími prítokmi sú rieky Čierny Hron vo Chvatimechu a Slatina vo Zvolene. Ďalej ju napája množstvo menších potokov najmä od severu (pozri kilometráž).

Hron nie je príliš poznačený ľudskou činnosťou, preto býva vyhľadávaný vodákmi. Na rieke sa striedajú pokojné úseky so slabým, či skoro žiadnym prúdom, s úsekmi, kde si treba dávať pozor na zradné kamene, či prítoky potokov. Malé vodné diela sú väčšinou prejazdné a voda preteká svojim pôvodným riečiskom.

 


Základné rozdelenie toku

V jarných mesiacoch je možno začať splav už v Heľpe km 255,5. Tento úsek je určený pre športovejšie zameraných vodákov. Určite sa v otvorenej lodi vykúpete. Silný prúd v kombinácii s nízkou teplotou vody je zárukou nezabudnuteľného zážitku. Ďalším zlomovým bodom je ústie Čierneho Hrona vo Chvatimechu km 217.9. Odtiaľ je Hron splavný už i za najnižšieho vodného stavu. Problém nastáva v Lopeji km 212,3. Tu odvádzajú nepretržite vodu pre hydroelektráreň. Späť vodu privádzajú až v Dubovej km 205.V letných mesiacoch na tento úsek rovno zabudni.

Až po Sliač - km 161,0 - je voda rýchla, spestrená perejami a umelo vytvorenými stupňami, občas spadnutým stromom. O zábavu je tu zaručene postarané. V Sliači začína riečna regulácia prakticky až za Zvolen po ústie Slatiny km 153,6. Medzi Zvolenom a Kozárovcami, km 79,0 Hron spomalí a už len lenivo preteká v zovretí Štiavnických vrchov zľava, Kremnických vrchov a Vtáčnika sprava. Úsek charakterizujú nádherné prírodné scenérie, spestrené tromi hradnými zrúcaninami. Počas posledných rokov prebiehala v týchto miestach intenzívna výstavba diaľnice, avšak rieku to poznačilo minimálne. Od Kozároviec po ústie do Dunaja má Hron charakter lužnej rieky. Plavbu tu mierne znepríjemňujú rôzne vodné diela, stavané bez ohľadu na vodákov. I napriek tomu plavba v tomto úseku stojí za to.


 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom