Pro Dive Chorvčtsko 
 

Dánsko

 

Hoci je Dánske kráľovstvo najmenšou škandinávskou krajinou, spolu s Grónskom (ktoré politicky k Dánsku patrí) je druhou najväčšou európskou krajinou. Do Dánska chodievame v rámci našich mestských výletov .

 

 

Náš tip

Socha morskej víly. Akokoľvek silné je klišé tejto turisticky vyhľadávanej atrakcie, kto ju nevidel - v podstate nebol v Dánsku!


Základné informácie

Oficiálny názov: Dánske kráľovstvo
Hlavné mesto: Kodaň (Kopenhagen)
Rozloha: 43 075 km2
Mena: Dánska koruna
Časové pásmo: Slovensko 0 hod.

 

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov: 5,2 mil. V Grónsku 53 tis, Faerské ostr. 46 tis
Národnostné zloženie: prevažne Dáni (95%) nemecká menšina.
Náboženstvá: Evanjelicko-luteránske
Úradný jazyk: dánčina. Ľahko sa však dá dorozumieť anglicky. Na Faerských ostrovoch faerčina a v Grónsku grónčina.

 

Podnebie

Podnebie Dánska je mierne, čo spôsobuje okrem iného aj Golfský prúd. Priemerná teplota vo februári je mínus 0,4 stupňa Celzia a priemerná teplota v júli je 16,6 stupňa Celzia. Ročné zrážky dosahujú cca 600 mm. Priemerná teplota vody v mori je 18 stupňov elzia. Teploty sú pomerne rovnaké v celej krajine. Letá sú krátke s teplotami okolo 20°C. Najdaždivejšie mesiace sú august a október.

 

Zemepisná poloha

Obmývajú ho Baltské a Severné more a rozprestiera sa severne od Nemecka na Jutskom polostrove a na ďalších 474 väčších či menších ostrovoch (medzi najväčšie ostrovy patria: Sjalland, Fyn, Lolland, Falster, Langeland). Osídlených je len asi 90 z nich. Hoci na polostrove, má Dánsko viaceré črty ostrovného štátu. K Dánsku patria aj Faerské ostrovy a Grónsko. Väčšina z dánskych ostrovov nie je osídlená, hoci v Grónsku sa osídlenie udržalo, aj keď väčšinu ostrova pokrýva hrubá vrstva ľadu. Dánsko leží na križovatkách obchodných ciest medzi Severným a Baltským morom. Jeho územie tvorí dopravný most medzi strednou a severnou Európou.

 

Politický systém

Dánsko je od roku 1849 konštitučnou monarchiou, pod ktorú spadajú aj dve samosprávne oblasti: Faerské ostrovy a Grónsko. Faerské ostrovy získali autonómiu v roku 1948 a Grónsko až v roku 1979. Kráľ je formálnou hlavou štátu, výkonnú moc má vláda na čele ktorej je premiér. Zákonodarnú moc má volený jednokomorový, 179 členný parlament.

 

Kúsok histórie

Územie dnešného Dánska bolo v staroveku osídlené germánskymi kmeňmi. Dáni prišli z južného Švédska v 5. a 6. storočí. V 9. a 10. storočí sa Dánsko stalo východiskom vikingských výprav. Feudálne vzťahy sa tu napodiv vytvárali pomalšie než v ostatnej Európe. V 11. storočí sa stalo Dánsko centrom rozsiahlej ríše, zahrňujúcej aj väčšinu Anglicka a Nórska.

Do začiatku 13. storočia sa Dánsko stáva najmocnejším štátom v severnej Európe. Mocenské postavenie stratilo po porážkach v tridsaťročnej vojne (1618-1648) a tesne po nej. V rokoch 1380-1814 bolo personálnou úniou s Dánskom späté Nórsko, do roku 1944 Island, od polovice 15. storočia do roku 1864 aj Šlezvicko a Holštajsko. V 17. stor. sa snažilo získať zámorské kolónie.

Dánsko postupne prešlo vývojom od stavovskej monarchie v 14. stor. cez feudálny absolutizmus (1660) až po liberálno-konštitučnú monarchiu v 19. storočí. V 1. svetovej vojne deklarovalo neutralitu, napriek dánsko-nemeckému paktu o neútočení nacistické Nemecko v roku 1940-1945 okupovalo dánske územie. Po 2. svetovej vojne sa stáva členom NATO.


Vstupné formality

Belgicko je členskou krajinou EÚ. Občania EÚ sa tu môžu bez víza zdržiavať po dobu 90 dní.

 

Očkovanie a zdravotníctvo

Očkovanie nie je potrebné. V Dánsku nehrozí výskyt žiadneho infekčného ochorenia a na občanov SR sa pred vstupom do krajiny nevzťahuje očkovacia povinnosť. V prípade núdze je potrebné volať (zadarmo z verejných telefónnych automatov) číslo 112, ktoré združuje centrálu pomoci, polície a požiarnej ochrany. Prvá pomoc sa poskytuje zdarma. Pred každou cestou odporúčame uzavrieť poistenie na cestu i pobyt v zahraničí (vrátane zdravotného poistenia).

 

Bezpečnostné riziká

Dánsko sa považuje za bezpečnú krajinu. Upozorňujeme však na zvýšené riziko drobných krádeží v čase hlavnej turistickej sezóny.

 

Vstupné formality

Občania SR sa môžu v Dánsku zdržiavať 90 dní v rámci jedného polroku. V prípade, že si hľadajú prácu, môžu sa v Dánsku zdržiavať nepretržite 6 mesiacov.


Veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani
Vesterled 26-28
Kodaň 2100
Dánsko/Kongeriget Danmark
Telefóny: 0045 39 20 99 11-2
Mobil: 0045 5150 0540 (prípad núdze po pracovnom čase)
Fax: 0045 39 20 9913
E-mail: emb.copenhagen@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/kodan

 

Dôležité telefónne čísla

Predvoľba: 0045
Prvá pomoc:
Polícia:
Požiarnici: 112
Pomoc na ceste:

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom