Pro Dive Chorvčtsko 
 

Malta

 

Parlamentnú republiku Malta, ktorá je členom EÚ tvorí 5 ostrovov v Stredozemnom mori, približne 100 km južne od Sicílie. Tri z nich: Malta, Gozo a Comino sú obývané. Malta, ktorá je tradičnou destináciou potápačov z celej Európy láka najmä príjemným podnebím a ľahkou dostupnosťou, keď let z väčšiny európskych metropol trvá len niekoľko hodín. My lietame na Maltu pohodlne z Viedenského letiska. Pozri našu ponuku potápania spôsobom predĺženého víkendu.

 

Náš tip

Hlavné mesto Valletta, je prekrásne zreštaurované a z väčšej časti opevnené. Je tvorené celým radom námestí, palácov a katedrál. Má aristokratickú vznešenosť a nevšednú polohu. Úzke uličky a strmé schody vedú na mnohé atraktívne miesta. Medzi najdôležitejšie patrí katedrála sv. Jána, ktorá je pokladnicou maltského barokového umenia, Národné múzeum archeológie a Národné vojenské múzeum Fort St. Elmo s pamiatkami z druhej svetovej vojny. V Národnom múzeu výtvarného umenia sú diela majstrov posledných piatich storočí.


Základné informácie

Oficiálny názov: Malta
Hlavné mesto: Valletta
Rozloha: 316 km2
Mena: Eur
Časové pásmo: Identické so Slovenskom


Obyvateľstvo

Počet obyvateľov: 417 608 (2010)
Národnostné zloženie: 96 % Malťania (potomkovia starovekých Kartágincov a Féničanov),2% Briti, zbytok africkí a arabskí imigranti
Náboženstvá: 97 % obyvateľov je rímskokatolíckeho vyznania, 1% anglikánske, 2% iné
Jazyky: maltský jazyk (jediný semitský jazyk, ktorý používa latinku, obohatenú o niekoľko písmen, vyvinul sa z jazyka Féničanov, ovplyvnený arabčinou a románskymi jazykmi). Druhým oficiálnym jazykom je angličtina, rovnako rozšírená je taliančina.


Prevládajúce podnebie

Maltské horúce, suché leto môže byť nepríjemné pre silné vetry, inak je typicky stredomorské. V júli dosahujú denné teploty okolo 36°C. V zime viac prší a teploty sa pohybujú medzi 10-14°C. Neoddeliteľnou súčasťou maltskej klímy sú vetry. V lete vanie studená bríza, v zime dokáže severovýchodný vietor "griga" na čas prerušiť aj prevádzku trajektov. Na jar a jeseň prináša severoafrický vietor "xlokk" vlhké a hmlovité počasie. Sladká voda ostrova pochádza iba z nedostatočných daždivých zrážok, a preto na ostrovoch fungujú zariadenia na odsoľovanie morskej vody.

 

Z histórie

Malta patrila k dôležitým bodom v Stredomorí a preto jej dejiny sú dejinami bojov o nezávislosť a územie. Ostrov kolonizovali už starí Rimania, neskôr Arabi, Francúzi, Turci, Španieli a napokon i Briti. Nečudo, že domorodé obyvateľstvo neustále boje zomkli. Z historicky zaujímavých dátumov možno spomenúť rok 1798, v ktorom Napoleón obsadil Maltu, ďalej rok 1802, v ktorom sa ostrov vrátil maltskému rádu a rok 1814, v ktorom sa Malta stala britskou kolóniou.

 

Súčasnosť

Malta získala nezávislosť až v r. 1964. Dnes patrí medzi vyspelé krajiny, daňové raje a pokojné krajiny. Hospodárstvo ostrovného štátu sa v minulosti orientovalo na služby britskému vojnovému námorníctvu. V súčasnosti sú preň charakteristické tie odvetvia, ktoré majú vysoké nároky na množstvo pracovnej sily (textilný a odevný priemysel, strojárenstvo, výrobky z plastov). Elektrická energia pre priemysel sa vyrába v elektrárni na mazut. Na Malte je nedostatok pitnej vody, preto túto zabezpečuje zariadenie na odsoľovanie morskej vody.

Malta je najväčší ostrov súostrovia. Najdlhšia vzdialenosť na ostrove z juhovýchodu na severozápad je 27 km, najširšia vzdialenosť, od východu na západ je 14,5 kilometrov. Na Malte sa nenachádzajú ani rieky ani hory, za to je charakteristické sériami nízkymi plochými kopcami s terasovitými políčkami na ich svahoch. Maltské pobrežie je členité s množstvom prístavov, pláží a zátok.
Malta je naviac urbanizovaná a kozmopolitná spomedzi všetkých ostrovov. Nájdete tam všetko od moderných rezidencií a komerčné oblasti až po rušný nočný život a množstvo voľno-časových aktivít. Zatiaľ čo oblasť Grand Harbour a množstvo centrálnych a východných regiónov je zastavaných, severná krajina je drsná a len riedko osídlená.

Mdina sa nazýva „tiché mesto“. Názov pravdepodobne dostal na základe faktu, že autá majú obmedzený vstup do mesta. Je to možno kvôli tomu, že ostrovná šľachta si zvolila Mdinu ako ich „hlavné mesto“ a malo byť chránené pred neustálymi zmenami vlastníctva a zvykmi, ktorými bola Malta svedkom viac než 1000 rokov ich histórie.

 

Transport po ostrove

Z letiska sa môžeš dostať tam, kam potrebuješ taxíkom, alebo autobusovou linkou číslo 8, ktorá ide do Valletty a z Valletty sa už dostaneš autobusmi všade. Táto linka stojí rovnako ako aj všetky ostatné 20-25 centov a jazdí v intervalech 20-30 minút, od 5:30 do 20:00.
Autobusy nemajú dvere a pokiaľ chceš, aby ti šofér na zastávke zastavil, musíš na neho dostatočne viditeľne zamávať, naskočiť rýchlo do autobusu a hlavne mať pripravené drobné na cestovný lístok. Hlavnými linkami sú autobusy číslo 62, 64, 66 a 68, ktoré spojujú Vallettu so Sliemou. Po jedenástej večer jazdia hlavnými maltskými tepnami nočné autobusy, ktoré stoja 50 centov. V lete je zavedená linka, ktorá rozváža mladých ľudí z diskoték z Paceville.


Vstupné formality

Občania SR, ako občania EÚ, môžu do Maltskej republiky cestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom platnými minimálne 3 mesiace po predpokladanom dátume opustenia krajiny. Maloleté a mladistvé osoby do 16 rokov môžu byť zapísané v cestovnom pase rodičov. Samostatne cestujúce maloleté osoby do 15 rokov s vlastným cestovným pasom musia disponovať prehlásením rodičov, že do Maltskej republiky cestujú s ich súhlasom.

Diplomatické zastúpenie

Ambasciata della Repubblica Slovacca, Via dei Colli della Farnesina, 00194 Roma (Rím)
Italy
Tel.: 003906 367151, konzulárne oddelenie 003906 3671211
Fax: 003906 36715265
E-mail: amb.slovac@virgilio.it


Dôležité telefónne čísla

Predvoľba: 00356
Núdzové volania: 112

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom