Pro Dive ChorvČtsko 
 

ILS - International Life Saving Federation

 

Organizované záchranárstvo má počiatok z roku 1878, kedy hostila francúzka Marseille prvý svetový kongres. Neskôr vznikol veľký počet národných záchranárských federácií, čo v záujme výmeny skúseností zákonite vyústilo v zdužovanie týchto organizácií. Medzi lídrov patrili najmä FIS - Federation Internationale de Sauvetage Aquatique a WLS - World Life Saving.

Federation Internationale de Sauvetage Aquatique FIS bola založená už v roku 1910 v Saint-Ouen vo Francúzku. Pôvodná federácia združovala: Belgicko, Francúzko, Veľkú Britániu, Luxemburg, Švajčiarsko a Tunis. V roku 1994 reprezentovala FIS až 30 národných záchranárskych organizácií v rátane Československa.

World Life Saving


1. Zlepšiť vodnú záchranu a techniky resuscitácie
2. Rozvíjať záchranársky výcvik
3. Vymienať si praktické, medicínske, technické a vedecké skúsenosti
4. Rozširovať zručnosti vodnej záchrany do všetkých kútov sveta
5. Napomáhať v prevencii proti znečisťovaniu vôd
6. Propagovať a organizovať záchranársky šport a súťaže
7. Definovať a zjednocovať záchranársky materiál, symboliku, vonkajšie znaky a zákony

ILS je členom mnohých prestížnych medzinárodných organizácií:


GAISF - Asociácia medzinárodných športových federácií
IWGA - Medzinárodná asociácia svetových hier
ICSSPE - Medzinárodná organizácia telesnej kultúry a športových vied a iné.

ILS je oficiálne akceptovaná mnohými medzinárodnými organizáciami:

WHO - Svetová zdravotnícka organizácia
IRC - Medzinárodná zdravotnícka organizácia
CISM - Medzinárodná organizácia armádnych športov
IOC - Medzinárodný olympijský výbor a iné


Medzi patrónov ILS patria aj mnohí svetoví lídri: Švédsky kráľ Karol XVI, bývalý ministerskí predsedovia John Major (GB), Brian Malroney (Canada), Robert Hawke (Australia), Charles Haughey (Irsko), Michel Rocard (Francúzko), Hans-Dietrich Genscher (SRN)...

Momentálne reprezentuje ILS viacej než 85 národných záchranárskych organizácií, v ktorých aktívne pracuje cez 25 miliónov strážcov ľudských životov pri rôznych vodných aktivitách.


Hlavnou osou štruktúri ILS je valné zhromaždenie so zástupcami všetkých členov ILS a riaditeľská rada na čele s prezidentom a reprezentantmi štyroch hlavných regiónov: Afrika, Amerika, Tichomorie a Európa. Vedenie ILS pracuje v komisiách akými sú: športová, vzdelávacia, záchrannárska, lekárska, rozvoja učebných pomôcok.

Stanovenie jednotnej medzinárodnej organizácie výrazne posunulo rozvoj záchranárskych štandardov na celom svete v duchu výroku Raymonda Piteta - zakladateľa FIS: "záchrana života je povinnosťou všetkých ľudí a nepozná hraníc."

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom