Pro Dive ChorvČtsko 
 

Dry Suit Diving - Kurz potápania v suchom obleku

 

Kurz "DRY SUIT DIVING" je špeciálnym kurzom v systéme SDI alebo PADI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa chcú potápať aj v chladnejších mesiacoch. Jeho cieľom je poskytnúť absolventom komplexnú informáciu o problematike potápania v suchom obleku, v štandardných aj v zťažených podmienkach. Kurz je vynikajúcou príležitosťou otestovať si v reálnych podmienkach niekoľko druhov oblekov a okrem iného je určený aj pre tých potápačov, ktorí majú v úmysle si ho zakúpiť.

Teoretické lekcie sú zamerané na správny výber a podrobný popis jednotlivých druhov suchých potápačských oblekov, ich výhod, prípadných nevýhod a adekvátneho použitia. Potápači sa naučia tiež zásady ich nasadzovania, ošetrovania a skladovania.

Ťažiskom praxe na otvorenej vode je najmä zvládnutie variabilných typov ponorov s akcentom na precvičenie rozdielnej techniky používania suchých potápačských oblekov. Samostatnú časť tvorí nácvik riešenia základných núdzových situácií.

Výcvik praxe je realizovaný najskôr v kontrolovanom prostredí, kde si môžu jeho účastníci vyskúšať základné zručnosti a neskôr v chladnej vode na otvorenej ploche.

Podmienky účasti

- vek min 15 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- kvalifikácia SCUBA DIVER alebo ekvivalent
- min. 25 registrovaných ponorov
- vyhlásenie o zdravotnom stave
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 2 kompletné prípravy a debrifing
- 2 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 10 hodín výuky

Cena kurzu 350,- Eur

- plnenie fliaš vzduchom
- školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI
- c-card, nástenný certifikát
- potápačský manuál

Poznámka: Pre tých záujemcov o tento program, ktorí nevlastnia suchý potápačský oblek, ponúkame jeho zapožičanie za výhodných podmienok.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom