Pro Dive ChorvČtsko 
 

Advanced open water diver - Pokročilý kurz potápania

 

O KURZE

Kurz "ADVANCED DEVELOPMENT PROGRAM“ je v systéme SDI postupovým kurzom na úroveň Divemastera či Assistent Instructor. Je komplexným programom rozširovania potápačských znalostí aj zručností.

Úspešní absolventi kurzu obdržia potápačský certifikát a medzinárodnú identifikačnú kartu. Táto im umožňuje účasť na náročnejších ponoroch v lokalitách, so sťaženými prírodnými podmienkami.

Celý program pozostáva zo 4 samostatných blokov potápačských špecializácií:
- Podvodná orientácia a kompasová navigácia
- Nočné potápanie a potápanie za sťaženej viditeľnosti
- Hlboké potápanie s použitím potápačských počítačov
- Pohyb, spotreba a precízne vyvažovanie sa
- alebo iná špecializácia

V teoretických a praktických lekciách sa účastníci výcviku oboznámia s aktuálnymi novinkami z oblasti potápačskej techniky. K dominantným témam patrí aj problematika dekompresie, viacúrovňových a opakovaných ponorov.

 

Podmienky účasti

> vek min 15 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
> kvalifikácia OWD alebo ekvivalent
> vyhlásenie o zdravotnom stave
> výstroj na požadovanej úrovni

 

Doba trvania

> 8 teoretických lekcií
> 8 ponorov na otvorenej vode

 

Cena kurzu 610 Eur

Zahŕňa:                      
> zapožičanie fliaš a záťaží
> plnenie fliaš vzduchom
> školné
> inštrukt. a skúšobný poplatok
> registrácia v SDI
> c-card a diplom
> potápačský manuál

Poznámka:
Ostatný výstroj si môžeš zapožičať podľa zápožičného cenníka (v cene na jeden týždeň). Alebo paušálne za 150 Eur.

 

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom