Pro Dive ChorvČtsko 
 

NAUI - National Association of Underwater Instructors

 

NAUI - National Association of Underwater Instructors je medzinárodná výuková organizácia s celosvetovou pôsobnosťou s hlavným sídlom v americkom štáte Florida. Jej poslaním je úprostredníctvom kvalitného systému výučby pripravovať širokú verejnosť na bezpečnú účasť v rôznych druhoch potápačských aktivít.

NAUI pripravuje, trénuje a certifikuje lektorov, inštruktorov ako aj asistentov potápania. V hrubých líniách vymedzuje šírku ich pôsobnosti, určuje minimálne štandardy pre rôzne stupne potápačského výcviku a ďaľších programov. NAUI vydáva vysoko odborné učebnice pre inštruktorov ale aj populárno-náučnú literatúru pre široké masy rekreačných potápačov.

Inštruktori NAUI majú v potápačskom priemysle veľmi dobrý kredit a sú vysoko rešpektovaní autoritami aj verejnosťou. Všeobecne rozšírené a inými certifikačnými agentúrami preberané sú potápačské tabuľky NAUI, základné manuály, názorné pomôcky a ďaľší učebný materiál.

NAUI vydáva svoj vlastný špecializovaný časopis SOURCES, ktorého cieľovou skupinou je na rozdiel od populárnych potápačských časopisov plných komerčných informácií práve odborná verejnosť z radov inštruktorov, divemasterov a kapitánov potápačských lodí.

Ústredným mottom a ideovou líniou systému NAUI je: "SAFETY THROUGH EDUCATION" čo vo voľnom preklade znamená: "Tréningom k bezpečnému potápaniu". V duchu naplnenia tohto hesla NAUI podporuje potápačské centrá, sympóziá, prehliadky a veľtrhy potápačskej techniky a spolupracuje s ďaľšími organizáciami podobného zamerania.

Zo systému organizačnej štruktúry NAUI vyplýva skutočnosť, že členmi NAUI sa stávajú všetci potápačskí lídri, ktorí dosiahli vyššiu kvalifikáciu ako Master Scuba Diver. Títo si v demokratických voľbách zo svojich radov volia ústrednú radu. Okrem nej pracujú v hlavnom stane NAUI ešte referáty akými sú :

- tréningový
- marketingový
- finančný
- komunikačný a pod.

Medzi kľúčové osobnosti NAUI v minulosti patrili Steve Barsky, Peter Benett, Denis Graver, Jim Brown, Brett Gilliam, Bruce Wienke a ďalší.

Okrem známej skutočnosti, že NAUI bola vôbec prvou certifikačnou agentúrou, ktorá už od roku 1960 vyučuje a kvalifikuje rekreačných potápačov, zaznamenala táto asociácia za 40 rokov svojej existencie celý rad svetových primátov. Vyberáme aspoň niekoľko faktov z nedávnej minulosti:

1992 - NAUI uznáva ako prvá školiaca agentúra rekreačného potápania na svete Nitrox ako bezpečnú zmes a zaraďuje kurzy potápania s EANx do svojho programu.

1993 - NAUI ponúka svojim členom ako aj ďalším profesionálom potápačského priemyslu špeciálne a vo svojej kategórii jedinečné poistenie.

1994 - Vytvára NAUI ako prvá certifikačná agentúra svoju vlastnú Web stránku na Internete.

1995 - NAUI uvádza na trh ďalšiu novinku - výučbový multimediálny CD-ROM.

1996 - Po nadviazaní príslušných kontaktov s UNESCO, NAUI spúšťa ojedinelý projekt detského potápačského populárno-náučného parku Typhoon Lagoon v rámci Walt Disney Co.

1997 - V rámci NAUI sa po prvýkrát v histórii certifikačných agentúr vytvára divízia technického potápania s kompletným programov potápania so zmesami. V jej predsedníctve sedia také osobnosti akými sú: Jim Bowden, Jeff Bozanic, Dr. Ann Kristovich alebo John Duggan.

1998 - NAUI iniciuje a prakticky spúšťa tzv. "Refferal program", ktorý umožňuje inštruktorom rozdielnych certifikačných agentúr si na základe vzájomných dohôd preberať študentov na dokončenie výcviku.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom