Pro Dive ChorvČtsko 
 

ERDI Contamined Water Diver - ERDI operácie v kontaminovanej vode

 

Kurz ERDI Contaminated Water Diver (potápania v kontaminovanej vode) je jedným z najnáročnejších výcvikových programov služobného potápania.

Komu je kurz určený:

 • Ktorémukoľvek služobnému potápačovi, ktorý vstupuje do: rieky, priehrady alebo jazera a rozvíri dno
 • Ktorémukoľvek služobnému potápačovi, ktorý vstupuje do vody, v ktorej môže byť vozidlo, lietadlo alebo ľudské či zvieracie pozostatky
 • Ktorémukoľvek služobnému potápačovi, ktorý nie je oboznámený so 4 všeobecne prijatými stupňami klasifikácie kontaminovanej vody

Požiadavky pre vstup:

 • Minimálny vek 18 rokov
 • Certifikát ERD I (alebo ekvivalent)
 • Certifikát Dry Suit Diver (alebo ekvivalent)
 • Certifikát Full Face Mask diver (alebo ekvivalent)

Požiadavky pre vstup:

 • Minimálny vek 18 rokov
 • Certifikát ERD I (alebo ekvivalent)
 • Certifikát ERD Dry Suit Ops (alebo ekvivalent)

Čo môžeš očakávať, že sa naučíš:

 • Ako sa pripraviť na vstup do kontaminovanej vody
 • Čo robiť po výstupe z vody
 • Správne čistenie, skladovanie a údržba osobných ochranných prostriedkov

Potápači by mali byť pripravení stráviť dlhé hodiny v osobných ochranných prostriedkoch ako aj pri ich čistení a ukázať efektívnosť v zručnostiach a technikách používaných v kontaminovanej vode, posúdiť podmienky ponoru či úroveň ohrozenia. Ponory zahŕňajú rozpoznanie nebezpečenstva a jeho riešenia, používanie špecializovaného výstroja, dekontaminačné prostriedky. Celotvárové masky a  systémy povrchovej dodávky plynu vyžadujú ďalší, dodatočný tréning.

Čo získaš ty a tvoj tím: bezpečnosť a obozretnosť, tvoj tím získa viac nástrojov pre zhodnotenie environmentálnych rizík pre zachovanie zdravia.

Doba trvania

 • Akademické lekcie a prípravy na ponor: minimálne 3 hodiny
 • Výcvik na otvorenej vode: minimálne 2 ponory

Cena kurzu – 300 Eur

Zahŕňa:

 • Plnenie fliaš stlačeným vzduchom
 • Školné
 • Inštruktorský a skúšobný poplatok
 • Registrácia v ERDI
 • C-card a diplom
 • Učebná literatúra a pomôcky

V cene nie je:

 • Zapožičanie výstroja
 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom