Pro Dive ChorvČtsko 
 

High Altitude - Kurz potápania vo vysokých horách

 

Kurz "HIGH ALTITUDE DIVING" je nadstavbovým kurzom potápania v systémoch SDI a PADI. Jeho cieľom je oboznámiť absolventov s komplexom informácií potrebných na bezpečné potápanie v sladkovodných jazerách vo vysokých nadmorských výškach nad 300 m. n.m.

Teoretické lekcie pokrývajú problematiku:
- Odlišnosti potápania v horách
- Fyziologické aspekty potápania vo vyšších nadmorských výškach
- Dekompresné problémy, výstupová rýchlosť, opakované ponory v horách
- Výstroj, pomôcky, doplnky
- Limity, obmedzenia a doporučenia
- Vysokohorské potápanie na území Slovenska a Rakúska

Veľký dôraz je kladený na bezpečnosť potápania a odlišnosti vyplývajúce z rozdielnych hodnôt atmosférického tlaku vo výškach. Ponory na otvorenej vode sa uskutočnia v reálnom vysokohorskom prostredí rakúskych álp v oblasti Salzkammergut. Pre účely kurzy bude účastníkom zapožičaný špeciálne odľahčený potápačský výstroj. Veľký dôraz je kladený aj na kvalitu dýchacej zmesi a termálnu ochranu účastníkov kurzu.

Vzhľadom na ťažkú dostupnosť tohto potápačského terénu je predpokladom účasti na tomto kurze solídna telesná zdatnosť ako aj turistický výstroj do hôr. Za samozrejmé sa považujú skúsenosti s potápaním v suchom obleku a v chladných vodách vôbec.

Podmienky účasti

- vek min 10 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- kvalifikácia ADVANCED DIVER alebo ekvivalent
- min. 30 registrovaných ponorov
- vyhlásenie o zdravotnom stave
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 4 teoretické lekcie
- 2 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 16 hodín výuky

Cena kurzu 150 Eur

- plnenie fliaš vzduchom
- vstup na bazén, školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI alebo PADI
- c-card, nástenný certifikát
- potápačský manuál
- príloha potápačského denníka

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom