Pro Dive ChorvČtsko 
 

Advanced Nitrox - Pokročilé potápanie so zmesou Nitrox

 

"ADVANCED NITROX" je ďalším kurzom technického potápania. V kurze sa jeho účastníci oboznámia s využítím kyslíkom obohatených zmesí na predĺženie časov na dne ako aj akcelerovanú dekompresiu. Po jeho absolvovaní sú oprávnení používať EANx v rozmedzí od 22% - 100% obsahu kyslíka na potápanie do hĺbky 45 metrov.

Teoretické lekcie pokrývajú problematiku:

- teórie používania Nitroxu ako dekompresného plynu
- zákonov o plynoch
- dusíkovej narkózy, otravy kyslíkom, otravy CO a CO2
- výpočtov MOD, EAD, ideálnych mixov, ppO2, OTU
- základných metód získavania EANx

Veľký dôraz je kladený na zvládnutie rôznych variánt potápačského počítačového softwaru a s tým súvisiaceho plánovania jednoduchého aj opakovaného zostupu pomocou počítača.

Ponory s použitím Nitroxu sú zamerané na zručnosti v používaní a manipulácii s prídavnou dekompresnou fľašou, výmenou dýchacieho plynu na predom stanovených zastávkach a riešenie neočakávaných situácií akými sú: strata dekompresného zásobníku či komputra, rýchly úbytok dekompresnej zmesi a iné. Maximálna hĺbka tréningových ponorov nepresiahne 45 metrov.

Podmienky účasti

- vek min 18 rokov
- kvalifikácia NITROX DIVER alebo ekvivalent
- minimálne 50 registrovaných ponorov
- lekárska prehliadka
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 3 teoretické lekcie
- 4 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 16 hodín výuky

Cena kurzu 400 Eur

Zahŕňa:
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v TDI
- c-card, nástenný certifikát
- manuál
- pracovné CD študenta

V cene nie je:
- kyslík na výrobu nitroxových zmesí

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom