Pro Dive ChorvČtsko 
 

Ice Diving - Potápanie pod ľadom

 

Kurz "ICE DIVING" je špeciálnym kurzom v rámci SDI a PADI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa s potápaním nechcú rozlúčiť ani v chladnejších mesiacoch, chcú si zvýšiť svoju kvalifikáciu a najmä potápať bezpečne v chladnej vode a pod ľadom s minimalizovaním rizík, ktoré tieto extrémne podmienky prinášajú. Pod "chladnou vodou" rozumieme v rekreačnom potápaní teplotu nižšiu ako 8 stupňov Celzia, ktorá sa v našich podmienkach obyčajne spája s čistou vodou a tým aj mimoriadnou viditeľnosťou.

Okrem rozšírenia vedomostí z potápačskej teórie sa účastníci kurzu oboznámia s požadovanými nárokmi na výstroj a technické vybavenie takejto formy potápania. Ústrednou témou prednášok je najmä potreba kvalitného plánu ponoru, dôsledná príprava materiálu a techniky, ako aj celý rad ďalších preventívnych opatrení.

Medzi ťažiskové témy patria:
- Vznik ľadu, jeho formy a typy
- Hypotermia, omrzliny a iné zdravotné ťažkosti
- Zamŕzanie dýchacej techniky a iné krízové situácie
- Kalkulácia spotreby vzduchu
- Zabezpečenie akcie a pod.

Výcvik na otvorenej vode je koncentrovaný na prípravu materiálu, vyrezanie otvoru do ľadu, vlastnú realizáciu ponorov a opatrenia po jeho ukončení. Modelový tréning je zameraný na úspešné zvládnutie krízových situácií vrátane prudkého úbytku vzduchu následkom zamrznutia regulátora, stratu orientácie či partnera, stratu vodiacej šnúry a ďalšie. Okrem nácviku potápačských zručností je integrovanou súčasťou aj práca v týme na ďalších postoch, akými sú navádzajúci či záložný potápač.

Podmienky účasti

- vek min 18 rokov
- kvalifikácia ADVANCED DIVER alebo ekvivalent
- minimálne 100 registrovaných ponorov
- lekárska prehliadka
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 3 teoretické lekcie
- 3 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 14 hodín výuky

Cena kurzu 350,- Eur

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI alebo v PADI
- c-card, nástenný certifikát
- manuál
- pracovné CD študenta

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom