Pro Dive ChorvČtsko 
 

Advanced diver - Pokročilý kurz potápania

 

O KURZE

Kurz "ADVANCED DIVER" je ďalším kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom v systéme SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o nové poznatky a nadobudnúť ďalšie potápačské zručnosti.

Úspešní absolventi kurzu obdržia potápačský certifikát a medzinárodnú identifikačnú kartu. Táto im umožňuje účasť na ponoroch v lokalitách, v ktorých je požadovaná vyššia potápačská kvalifikácia.

Kurz pripraví absolventov na potápanie v stredných hĺbkach s počítačom, oboznámia sa s kompasovou navigáciou a potápaním za zníženej viditeľnosti. Súčasťou programu je aj lekcia precízneho vyvažovania, správnej techniky plávania či práca s navijakom a bójami.

V teoretických a praktických lekciách si účastníci výcviku osvoja nové potápačské zručnosti a oboznámia sa s aktuálnymi novinkami z oblasti potápačskej techniky. K dominantným témam patrí aj problematika dekompresie, viacúrovňových a opakovaných ponorov.

 

Podmienky účasti

> vek min 10 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
> kvalifikácia OWD alebo ekvivalent
> vyhlásenie o zdravotnom stave
> výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

> 5 teoretických lekcií
> 5 ponorov na otvorenej vode
> spolu približne 36 hodín výuky

Cena kurzu 350,- Eur 

Zahŕňa:                      
> zapožičanie fliaš a záťaží
> plnenie fliaš vzduchom
> školné
> inštrukt. a skúšobný poplatok
> registrácia v SDI
> c-card a diplom
> potápačský manuál

Poznámka:
Ostatný výstroj si môžeš zapožičať podľa zápožičného cenníka (v cene na jeden víkend). Alebo paušálne za 96 Eur.

 

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom