Pro Dive ChorvČtsko 
 

Intro To Tech - Úvod do technického potápania

 

O  KURZE

Kurz "INTRO TO TECH" môžeme považovať za skvelý spôsob vstupu do sveta náročnejších foriem potápania, siahajúcich za hranice rekreačného chápania tohto športu. Svojim absolventom poskytuje stručný prehľad teórie, nástrojov a techník používaných v rozličných typoch technického potápania.

Výcvikový program je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa chcú v budúcnosti venovať:
- hlbokému potápaniu s umelými zmesami plynov (deep/mix),
- potápaniu v priestoroch bez priameho prístupu ku hladine (cavern/cave), či
- potápaniu s prístrojmi s uzavretým okruhom (sCR/ cCR).

V teoretických lekciách kurzu analyzujeme základy aj filozofiu, osobné postoje aj potrebnú zmenu myslenia priaznivcov technického potápania. Jednou z ústredných tém prednášok je aj  potreba kvalitného plánu ponoru, dôsledná príprava materiálu a techniky, ako aj celý rad ďalších preventívnych opatrení.

Pomerne podrobne je popisovaný výstroj, ktorý táto forma potápania vyžaduje, jeho konfigurácia, starostlivosť oň aj spôsob zaobchádzania s ním.

V praktických lekciách v kontrolovanom aj reálnom vodnom prostredí sú precvičované a zdokonaľované fundamentálne potápačské zručnosti, akými sú poloha potápača, kontrola  vztlaku a efektívny pohyb. V ďalšom priebehu potom zvládanie výstroja, manipulácia s ventilmi, rezervnou maskou, s osobným počítačom aj dekompresnou bójou.

Modelový tréning je zameraný na úspešné zvládnutie krízových situácií vrátane prudkého úbytku vzduchu následkom zamrznutia regulátora, straty orientácie či partnera a ďalšie. Okrem samotného nácviku potápačských zručností je integrovanou súčasťou aj práca v tíme.

Je potrebné poznamenať, že program „INTRO TO TECH“ je len úvodom a nejde do hĺbky v teoretickej ani praktickej časti výcviku. Jeho ambíciou je len pootvoriť dvere a svojim absolventom „ukázať“ o čo neskôr, vo vyšších kurzoch technického potápania pôjde.

 

PODMIENKY  ÚČASTI       

> vek  min 18 rokov (15 so súhlasom zákonného zástupcu)
> kvalifikácia OPEN WATER DIVER alebo ekvivalent
> min. 25 registrovaných ponorov
> lekárska prehliadka                                                       
> výstroj na požadovanej úrovni                                                   
> skúsenosti s potápaním v suchom obleku                                                     
           
                                               

DOBA  TRVANIA                

> 6 a viac hodín teórie
> 3 ponory na otvorenej vode
> dĺžka kurzu 2 – 3 dni

 

CENA  KURZU 250 EUR 

Zahŕňa                      
> plnenie fliaš vzduchom                                                  
> školné, služby inštruktora                                                         
> potápačský manuál    

     

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ 50 EUR

> registrácia v TDI                                                   
> c-card, nástenný certifikát

 

CENA EXTRA PONORU 40 EUR

> v prípade nesplnenia požiadaviek na úspešne ukončenie kurzu

 

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom