Pro Dive ChorvČtsko 
 

ERDI Surface Ice Rescue Operations - ERDI záchranné operácie na ľade

 

Kurz ERDI Surface Ice Rescue Operations (záchranné operácie na ľade) je zostavený tak, aby u členov tímov služobného potápania rozvíjal poznatky a zručnosti potrebné pre správnu a bezpečnú realizáciu zásahov v blízkosti, aj priamo na ľadovej pokrievke.

Komu je kurz určený:

 • Ktorémukoľvek profesionálnemu členovi zásahového tímu, ktorý sa hodlá zúčastňovať na záchranných operáciách na ľade v nepotápajúcej sa funkcii
 • Ktorémukoľvek profesionálnemu členovi zásahového tímu, ktorý sa hodlá zúčastňovať akcií v okolí zamrznutej vody
 • Ktorémukoľvek profesionálnemu členovi zásahového tímu, ktorý doposiaľ nebol formálne pripravovaný na záchranné operácie na ľade

Požiadavky pre vstup:

 • Minimálny vek 18 rokov
 • Certifikát ERD Dry Suit Ops (alebo ekvivalent)

Čo môžeš očakávať, že sa naučíš:

Študenti kurzu ERDI Surface Ice Rescue Operations (záchranné operácie na ľade) sa naučia ako pristupovať k záchrane rozličných obetí vo variabilnom prostredí na pozíciách akými sú hlavný navádzač, primárny záchranca, záložný záchranca aj záložný navádzač. Študenti sa postupne oboznámia, budú precvičovať a zdokonaľovať rozhodnutia súvisiace so záchranou na ľade. Počas výcviku budú pracovať s rozličnými záchranárskymi prostriedkami a musia sa pripraviť na to, že strávia niekoľko hodín v špeciálnych oblekov na prežitie a s ďalšími osobnými ochrannými pomôckami.

 • Plánovanie záchrany, výber výstroja a záchrancov
 • Správne nasadzovanie a používanie záchranných prostriedkov
 • Zhodnotenie stavu ľadovej pokrývky a príprava miesta zásahu
 • Vyťahovanie ponorenej osoby a transport
 • Samozáchranné techniky

Čo získaš ty a tvoj tím?

 • Štandardizovaný tréning na rozšírenie schopností a podpory každého člena zásahového tímu

Doba trvania

 • Akademické lekcie a prípravy na ponor: minimálne 3 hodiny
 • Výcvik na otvorenom priestore a ľade: minimálne 8 hodín

Cena kurzu – 300 Eur

Zahŕňa:

 • Školné
 • Inštruktorský a skúšobný poplatok
 • Registrácia v ERDI
 • C-card a diplom
 • Učebná literatúra a pomôcky

V cene nie je:

 • Zapožičanie výstroja
 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom