Pro Dive ChorvČtsko 
 

ERD II - ERDI potápač 2

 

Kurz ERD II posúva znalosti a pokročilé zručnosti služobného potápača na úroveň člena zásahovej jednotky. Výcvik preverí techniky vyzdvihovania, utesnenia potápača, smrť obete ako aj fyziologické zmeny, cez ktoré prechádza ľudské telo vo vode, mechanizmus topenia, manipuláciu s pozostatkami, prírodné podmienky, používanie suchých oblekov a celotvárových masiek.

Komu je kurz určený:

 • Ktorémukoľvek certifikovanému ERD I potápačovi alebo členovi tímu, ktorí sa zúčastňuje záchranných operácií
 • Ktorémukoľvek certifikovanému ERD I potápačovi alebo členovi tímu, ktorí si chce zvýšiť úroveň svojich znalostí a zručností
 • Ktorémukoľvek certifikovanému ERD I potápačovi alebo členovi tímu, ktorí hodlá vstúpiť do nadstavbových špecializovaných kurzov ERDI
 • Ktorémukoľvek certifikovanému ERD I potápačovi alebo členovi tímu, ktorí sa chce stať ERDI Supervisorom

Požiadavky pre vstup:

 • Minimálny vek 18 rokov
 • ERD I (alebo ekvivalent)
 • 10 a viac zaregistrovaných služobných ponorov, tréningových alebo ostrých, za hranice ERD I s uznaným zásahovým tímom
 • Certifikát CPR1st-Ox-AED (alebo ekvivalent)

Čo môžeš očakávať, že sa naučíš:

 • Mechanizmus topenia sa, vrátane pri utopenia sa
 • Fyziologické zmeny pozostatkov ľudského tela
 • Popísanie miesta činu a zachovanie dôkazov
 • Problémy s utesnením potápača
 • Technika vyzdvihovania
 • Pokročilé zručnosti v používaní suchého potápačského obleku a celotvárovej masky
 • Osvojenie si techniky dekontaminácie

ERD II študenti budú vedieť úspešne lokalizovať objekt, uviazať zdvíhací vak a vyviesť objekt na hladinu so súčasným zachovaním dôkazov. Budú vedieť posúdiť potenciálne nebezpečenstvá ako aj výhody rozličných techník vyzdvihovania pri súčasnom zohľadnení dôkazov. Absolventi sa tiež oboznámia s fyziologickými zmenami, ku ktorým v prípade ľudských pozostatkov dochádza ako aj s manipuláciou s telom a vakmi. ERD II študenti by mali byť pripravení stráviť niekoľko hodín v suchých oblekoch, celotvárových maskách a osobných ochranných prostriedkoch.

Čo získaš ty a tvoj tím?

 • Po úspešnom absolvovaní ERD II kurzu, budú môcť účastníci vstupovať do pokročilých kurzov ERDI špecializácií, kurzu ERDI Supervisor ako aj sa zúčastňovať záchranných operácií s uznanými tímami služobných potápačov.

Minimálne požiadavky na úroveň Emergency Response Diver II (ERDI potápač 2)

 • Dosiahnutie minimálne 80%-tného skóre v písomnom teste a 100% po jeho oprave

Plavecké schopnosti:

 • Plávanie na vzdialenosť 800 metrov s maskou, plutvami a dýchacou trubicou bez použitia paží v časovom limite 16 minút
 • Plávanie na vzdialenosť 500 metrov bez pomôcok v časovom limite 16 minút
 • Ťahanie partnera v potápačskom výstroji na vzdialenosť 100 metrov v časovom limite 4 minút
 • Šliapanie vody bez pomôcok po dobu 15 min, pričom posledné 2 minúty bude udržiavať dlane nad úrovňou hladiny

Zručnosti v kontrolovanom vodnom prostredí:

 • Zhodnotenie základných potápačských zručností vrátane použitia alternatívneho zdroja plynu
 • Zručnosti používania suchého obleku
 • správne nasadenie, adekvátne množstvo záťaže, nafukovanie/odpúšťanie, simulácia zaseknutého napúšťacieho ventila, znovu nadobudnutie obrátenej polohy, vyvažovacie zručnosti
 • Zručnosti v používaní celotvárovej masky
 • zloženie výstroja, správne nasadenie a úprava, technika vstupu, vyrovnávanie tlaku, vylievanie masky, sňatie a nasadenie masky pod vodou, použitie alternatívneho zdroja plynu

Zručnosti v reálnom vodnom prostredí:

 • Úspešné ukončenie 6 ponorov na otvorenej vode, simulujúcich odpoveď na krízovú situáciu
 • Účastníci budú musieť úspešne ukončiť nasledujúce zručnosti:
 • Zabezpečenie miesta udalosti, tímová porada, rozdelenie úloh, nafúknutie/vypustenie suchého obleku, rozpojenie/znovupripojenie hadice suchého obleku, znovunadobudnutie správnej polohy po prevrátení sa, vyčistenie čiastočne zaplavenej masky, sňatie a nasadenie masky pod vodou, sňatie celotvárovej masky a použitie alternatívneho zdroja plynu pre výstup, nájdenie objektu, úspešné uviazanie zdvíhacieho vaku a vyzdvihnutie objektu ku hladine za súčasného zabezpečenia dôkazov, vyhodnotenie a zápis ponoru do tímového denníka a denníka ponorov, zhodnotenie zdravotného stavu potápača po ponore.

Doba trvania

 • Akademické lekcie a prípravy na ponor: minimálne 8 hodín
 • Príprava v kontrolovanom vodnom prostredí: minimálne 4 hodiny
 • Výcvik na otvorenej vode: minimálne 6 ponorov

Cena kurzu – 600 Eur

Zahŕňa:

 • Plnenie fliaš stlačeným vzduchom
 • Školné
 • Inštruktorský a skúšobný poplatok
 • Registrácia v ERDI
 • C-card a diplom
 • Učebná literatúra a pomôcky

V cene nie je:

 • Zapožičanie výstroja
 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom