Pro Dive ChorvČtsko 
 

OWSI Instructor - Kurz inštruktora potápania

 

V kurze OWSI INSTRUCTOR, ktorý je ďalším stupňom učiteľskej kvalifikácie v systéme SDI sa Divemasteri a asistenti instruktora naučia ako bezpečne pracovať ako nezávislí inštruktori. Je preto určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí chcú pokračovať v profesionálnej línii tejto certifikačnej agentúry.
Absolventi tohto kurzu sú oprávnení samostatne viesť kurzy rekreačného potápania na otvorenej vode a certifikovať študentov až po úroveň stupňa Divemaster. Program kurzu je postavený na didaktickej línii výučby rekreačného potápania v súlade so štandardmi certifikačnej agentúry Scuba Diving International.
Program výcviku je rozdelený do dvoch častí: IDC (Instructor Development Course), ktorý je prípravou inštruktora a IEC (Instructor Evaluation Course) – vyhodnotenie inštruktora.

V teórii je preberaná najmä didaktika akademických lekcií, v ktorých nechýbajú témy akými sú:

- teoretické základy didaktiky
- vyučovacie zásady a metódy
- formy vyučovania
- dokumentácia o kurze
- príprava na teoretickú aj praktickú lekciu
- výstavba lekcie
- krízový manažment

Prax je zameraná na vyučovanie potápania v bazénových podmienkach, ako aj na otvorenej vode. Akcent je pri tom kladený najmä na dodržiavanie zásad bezpečného potápania.

Podmienky účasti

- vek min 18 rokov
- kvalifikácia Divemaster alebo Assistent Instructor
- kvalifikácia Prvá pomoc pre dospelých a deti alebo ekvivalent
- minimálne 100 ponorov v rozličných hĺbkach a podmienkach
- výstroj na požadovanej úrovni
- platná lekárska prehliadka

Doba trvania

- šruktúra kurzu sa podriaďuje počtu účastníkov a ich schopnostiam
- spolu minimálne 50 hodín výučby

Cena kurzu 3 300 Eur

- plnenie fliaš vzduchom
- vstup na bazén, školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- ročný členský poplatok v SDI
- c-card, nástenný certifikát
- povinná literatúra a pomôcky

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom