Pro Dive ChorvČtsko 
 

Chamber Ride - simulovaný ponor v pretlakovej komore

 

Nie je to tak dávno, čo mnohým príslušníkom špeciálnych potápačských jednotiek, diktovali ich interné predpisy pravidelné absolvovanie simulovaného ponoru v pretlakovej komore. Cez túto tortúru prechádzali príslušníci ženijných jednotiek, ale aj ďalší uniformovaní potápači.

 

Termíny a cena programu

20.1.2012
Simulovaný ponor do 60 metrov
85 eur
2. 3.2012
Simulovaný ponor do 60 metrov
85 eur
3. marcový týždeň
Simulovaný ponor do 60 metrov
85 eur

 

Simulované zostupy

Potápačské centrum Aronnax v spolupráci s Akreditovaným skúšobným laboratóriom č. 1103 so sídlom vo Vyškove /CZ/ ponúka túto jedinečnú skúsenosť všetkým, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, a majú motiváciu realizovať takýto zostup v hydraulickom simulátore HS-60.

 

 

Bezpochyby ide užitočnú skúsenosť, aj keď samotný ponor istotne nedokáže pripraviť potápača na riešenie zložitejších situácií, s ktorými je treba počítať v prípadoch extrémne hlbokých ponorov. Simulovaný zostup však dokáže poskytnúť jeho absolventovi aspoň náznak účinkov vysokého tlaku na organizmus potápača a umožniť čiastočne rozpoznávanie príznakov dusíkovej narkózy v prostredí vysokého tlaku.

 

 

HS-60

Hydraulický simulátor je situovaný v súšobni, ktorá je ako jediná v Českej Republike určená pre súšky potápačskej techniky. HS-60 je pretlakové zariadenie kovovej konštrukcie, s pracovným tlakom 0,7 MPa, ktorý zodpovedá potápaniu v hĺbke 60 metrov. Ku komore patrí príslušenstvo banky stlačeného vzduchu tvorené sadou tlakových zásobníkov a vysokotlakových kompresorov.

Interiér komory je monitorovaný audio-vizuálnou technikou s možnosťou komunikácie cez klasickú telefónnu linku. Prídavné zariadenia poskytujú prostredníctvom regulátorov s polmaskami možnosť dýchania hyperbarického kyslíka.

Samotnú komoru tvorí okrem hlavnej kapsuly aj vstupný modul s tlakovo prítlačnými dverami, riadiaci panel, nosná konštrukcia, pretlakové ventily atď.

Hlavný modul je funkčne rozdelený na "suchú" (hornú) časť a "mokrú" (spodnú) časť. Voda v "mokrej" časti siaha asi do výšky 1,8 metra, čo umožňuje takmer dokonalú ilúziu skutočného potápania 2-3 potápačom naraz.

 

 

Riadenie a profil ponoru

Zostup je vedený odborne vyškoleným personálom skúšobne potápačskej techniky. Jeho priebeh je nielen monitorovaný kamerou, ale jeho účastníciu majú možnosť si po ukončení ponechať kópiu videozáznamu.

Samozrejmosťou je prítomnosť potápačského lekára so skúsenosťami s hyperbarickou medicínou. Účastníci ponoru sú nielen povinní mať platnú lekársku prehliadku, ale musia byť tesne pred ponoroma vyšetrení.

Z hľadiska bezpečnosti umožňuje simulátor svojou konštrukciou v ktorom koľvek okamihu ponoru opustiť potápačovi priestor "mokrej" časti a vystúpiť do "suchej". Lekár potom môže cez predkomoru za okamih vstúpiť do pretlakového priestoru a poskytnúť potápačovi priamu pomoc.

Z hľadiska profilu ponoru ide najskôr o strmhlavý "pád do hĺbky". Čas na dne sa pohybuje v rozmedzí od 10-12 minút, po ktorom nasleduje progresívny výstup nahor v trvaní 40 -50 minút. Dekompresia je realizovaná podľa štandardných vzduchových tabuliek Hahn Bhuelmann a celková doba ponoru zvyčajne neprekračuje 1 hodinu.

 

 

Účinky zostupu

Vzhľadom ku skutočnosti, že sa hodnota tlaku nad kvapalinou zvyšuje, prenáša sa tlak aj pod jej hladinu. Potápač v simulátore to pocíti najmä na tlaku v stredoušnej dutine, pretože smerom "nadol" sa ide pomerne svižne a tak musí zvládať pretlak v ušiach.

Zostupy v hydraulickom simulátore poskytujú aj možnosť funkčného testovania výstroja v podmienkach vysokého tlaku. Pochopiteľne, že sa potápačovi stláča kompenzátor, aj splošťuje neoprénový obleku.

Užitočnou skúsenosťou je aj funkčnosť potápačskeho počítača a tréning v čítaní údajov na jeho displeji. Pochopiteľne pri 60 metrov hlbokom zostupe prejde počítač do dekompresného režimu a na displeji zobrazí potrebu stupňovitej dekompresie. Ide o situáciu, do ktorej sa bežný rekreačný potápač pravdepodobne nikdy nedostane.

 

 

Facit

Ponor v hydraulickom simulátore doporučujeme všetkým budúcim adeptom niektorého z kurzov hlbokého potápania alebo jedincom, ktorí sa chystajú vstúpiť do sveta označovaného za "technical diving".

 

Podmienky účasti

- vek min 15 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- kvalifikácia ADVANCED DIVER alebo ekvivalent
- špeciálne potápačské poistenie
- lekárska prehliadka nie staršia ako 6 mesiacov
- výstroj na požadovanej úrovni
- podpísanie špeciálneho prehlásenia bezpúrostredne pred ponorom

 

Obsah programu a doba trvania

- poučenie pred ponorom
- lekárska prehliadka
- príprava materiálu a ustrojenie sa
- simulovaný ponor v dĺžke cca 60 minút
- debriefing a vyhodnotenie ponoru
- spolu približne 4 hodiny

 

Cena programu: 85 Eur

Zahŕňa:
- zapožičanie 15 litrovej oceľovej fľaše, záťaže
- naplnenie fľaše stlačeným vzduchom
- náklady spojené s pobytom v barokomore
- lekárska prehliadka
- špeciálna stránka do logbooku
- účastnícky diplom Aronnax

V cene nie je:
- zapožičanie ostatného výstroja
- transport na miesto a späť
- náklady spojené s pobytom v barokomore

 

Report

Z posledného výjazdu do komory si môžeš prečítať na inom mieste nášho webu.

Poznámka: program sa uskutoční len pri minimálnom počte 10 účastníkov.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom