Pro Dive ChorvČtsko 
 

Certifikát OWD

 

Potápačský preukaz má podobu plastovej karty bežného rozmeru. Niektoré certifikačné agentúry agentúry ho pri dosiahnutí požadovanej kvalifikácie dopĺňajú o nástenný certifikát vo forme diplomu alebo knižku pasového formátu.

 

Vzhľad certifikátu

Najdôležitejšia je však plastová karta, ktorú jej majitelia hrdo nosia vo svojich peňaženkách (alebo tí múdrejší v potápačských denníkoch). Na jej rube väčšinou nachádzame vyobrazenie niektorého z morských živočíchov, logo certifikačnej agentúry a nápis Open Water Diver. Na líci je meno jej držiteľa s osobnými údajmi. Tieto sa môžu v rámci jednotlivých certifikačných agentúr vzájomne líšiť. Raz je tam fotografia (SDI-PADI-SSI), inokedy podpis (NAUI) či dátum narodenia. Väčšinou nechýba meno inštruktora, miesto výcviku či základňa a dátum certifikácie.

C-card (certification card) ako sa v anglickej skratke plastový preukaz nazýva, nemá dobu expirácie a preto jej držiteľovi platí doživotne. Pri jeho strate, je možné prostredníctvom certifikujúceho inštruktora či základne na ktorej sa výcvik uskutočnil získať duplikát. Pravda – vo väčšine prípadov si obaja za túto službu aj čosi účtujú.

 

Účel a význam

Preukaz svojho majiteľa:
• oprávňuje, potápať sa na celom svete
• kvalifikuje na jednotlivé potápačské aktivity
• umožňuje mu požičiavať si špeciálny výstroj
• nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach
• oprávňuje uzatvárať špeciálne potápačské poistenie
• žiadať lokálne povolenia na potápanie

Certifikátom, sa potápač väčšinou preukazuje hneď po svojom príchode do potápačského centra či na základňu. C-card je skutočným medzinárodným preukazom. Nielen preto, že nápisy na ňom sú v angličtine. Väčšina serióznych certifikačných systémov má na svojich webovských stránkach možnosť overenia totožnosti držiteľa karty. Takýto systém umožňuje jej majiteľovi v prípade, že si ju zabudol doma, dokázať svoju kvalifikáciu prevádzkovateľovi základne aj na pustom ostrove. Pravda s podmienkou, že má tam na konci sveta prístup na internet. ?

Preukaz, respektíve jeho druh určuje dosiahnutý kvalifikačný stupeň jeho držiteľa. Vyššia potápačská odbornosť mu umožní zúčastňovať sa aj na náročnejších ponoroch, určených len pre potápačov so špecializáciami akými sú napríklad nočné potápanie, potápanie za zníženej viditeľnosti, hlboké potápanie a ďalšie.

Ak napríklad je potápač absolventom kurzu potápania s Nitroxom, či potápania v suchom obleku, môže na základe príslušného preukazu žiadať v centre túto umelú dýchaciu zmes, respektíve suchý potápačský oblek.

V prípade, že je jedinec skutočne aktívnym potápačom, venujúcim sa tejto činnosti po celý rok a vlastní aj fľaše, môže si ich na základe svojho preukazu nechať plniť stlačeným vzduchom alebo umelými dýchacími zmesami.

Preukaz slúži aj na ďalšie skutočnosti akými sú uzatváranie špeciálnych potápačských poistení či lokálnych povolení na potápanie určených len pre certifikovaných potápačov.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom