Pro Dive ChorvČtsko 
 

ERD I - ERDI potápač 1

 

Prvá úroveň výcviku v rámci Emergency Response Diving Internationalä je postavená tak, aby boli certifikovanému potápačovi na úrovni OWD poskytnuté základné zručnosti, potrebné pre jeho účasť a bezpečnú prácu v tíme služobných potápačov vo funkcii potápača aj navádzača.

Komu je kurz určený:

 • Certifikovanému potápačovi na úrovni OWD, ktorý je momentálne v služobnom pomere
 • Certifikovanému potápačovi na úrovni OWD, ktorý by rád pracoval ako člen podpory potápačského tímu

Požiadavky pre vstup:

 • Minimálny vek 18 rokov
 • Certifikát SDI Open water Diver (alebo ekvivalent)
 • Certifikát CPR1st a CPROx (alebo ekvivalent)

Čo môžeš očakávať, že sa naučíš:

 • Výber a prípravu výstroja, riešenie problémov, zručnosti navádzania, reakciu na volanie, spôsoby pátrania, zhodnotenie miesta, environmentálne riziká, manipuláciu s dôkazmi
 • Potápačské zručnosti vrátane signálov lanom, komunikácia v potápaní, realizáciu viacerých spôsobov hľadania, vyzdvihnutie obete, núdzové postupy a proces dekontaminácie
 • Ako pokračovať v prechode od ERD I výcviku do jednotlivých špecializovaných kurzov ERD

Čo získaš ty a tvoj tím?

 • Štrukturovaný výcvik, ktorý zjednocuje schopnosti potápača a navádzača v účasti na plánovaní a exekúcii tímových operácií

Minimálne požiadavky na úroveň Emergency Response Diver I (ERDI potápač 1)

Posúdenie schopností potápača:

 • Bezchybne dokázať predviesť potápačské zručnosti, signály lanom, hmatové signály a spôsoby hľadania
 • Plávanie na vzdialenosť 800 metrov s ABC, na vzdialenosť 500 metrov bez pomôcok, ťahanie partnera v potápačskom výstroji na vzdialenosť 100 metrov

Posúdenie schopností navádzača:

 • Bezchybne dokázať predviesť komunikáciu lanom a správne spôsoby navádzania
 • Plávanie na vzdialenosť 200 metrov bez pomôcok, ťahanie partnera na vzdialenosť 100 metrov v ochrannej veste (PFD), 10 min šliapanie vody

Doba trvania

 • Akademické lekcie a prípravy na ponor: minimálne 8 hodín
 • Príprava v kontrolovanom vodnom prostredí: minimálne 6 hodín
 • Výcvik na otvorenej vode: minimálne 4 ponory

Cena kurzu – 600 Eur

Zahŕňa:

 • Plnenie fliaš stlačeným vzduchom
 • Školné
 • Inštruktorský a skúšobný poplatok
 • Registrácia v ERDI
 • C-card a diplom
 • Učebná literatúra a pomôcky

V cene nie je:

 • Zapožičanie výstroja
 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom