Pro Dive ChorvČtsko 
 
 
CENY KURZOV PRE ROK 2019
SLUŽOBNÉ POTÁPANIE
Základné kurzy
služobného potápania
  EUR  
ERD I Diver ERD I ERDI potápač 1 600  
ERD II Diver ERD II ERDI potápač 2 600  
ERDI Tender Tender ERDI navádzač 300  
ERDI Supervisor Supervisor Vedúci potápač 900  
 
Špecializované kurzy služobného potápania     EUR  
Ice Diving Ops IDO Potápanie pod ľadom 300  
Surface Ice Rescue SIR Záchrana na ľade 300  
Rescue Swimmer I RS I Plavec záchranca 300  
Dry Suit Ops DsD Suché obleky 300  
Full Face Mask FFM Celotvárové masky 300  
Contamined Water Ops CWO Kontaminovaná voda 300  
 
Inštruktorské kurzy
služobného potápania
EUR  
ERDI Instructor PSDI Inštruktor 2700  
 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom