Pro Dive ChorvČtsko 
 

Divemaster - Kurz vedúceho potápača

 

Kurz DIVEMASTER je základným stupňom profesnej kvalifikácie v systéme SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí chcú pokračovať v profesionálnej línii týchto agentúr. Úspešní absolventi kurzu sa stávajú príslušníkmi týchto organizácií so všetkými výhodami riadneho členstva. Môžu si objednávať potápačský výukový a podporný materiál, ktorý je určený učiteľom a lektorom potápania.

Tento kurz potápania slúži na rozvoj zručností a poznatkov potrebných pre jednotlivca, ktorý hodlá viesť ponory certifikovaných potápačov a pracovať na potápačských základniach. Rovnako môže po jeho ukončení dohliadať a viesť tréningové zostupy a asistovať Inštruktorom SDI s aktívnym štatútom pri výcviku.
Program kurzu je postavený na didaktickej línii výučby rekreačného potápania v súlade so štandardami týchto agentúr. V teórii je preberaná najmä didaktika akademických lekcií, v ktorých nechýbajú témy akými sú:

- teoretické základy didaktiky
- vyučovacie zásady
- vyučovacie metódy
- formy vyučovania
- dokumentácia o kurze
- príprava na teoretickú lekciu
- výstavba lekcie
- osobnosť učiteľa
- príprava na praktické vyučovanie
- krízový manažment.

Prax je zameraná na vyučovanie potápania v bazénových podmienkach, ako aj na otvorenej vode. Akcent je pri tom kladený najmä na dodržiavanie zásad bezpečného potápania a účinnej asistencie inštruktorom. Po vzájomnej úspešnej spolupráci môžu byť absolventi kurzu doporučení na ďalší postup v rámci inštruktorských kvalifikácií a požiadať o účasť na inštruktorských kurzoch.

Podmienky účasti

- vek min 18 rokov
- kvalifikácie AOWD alebo ekvivalent
- kvalifikácie RESCUE DIVER alebo ekvivalent
- kvalifikácia CPR alebo ekvivalent
- výstroj na požadovanej úrovni
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 16 teoretických lekcií
- 4 bazénové lekcie
- 12 ponorov na otvorenej vode
- spolu približne 40 hodín výučby

Cena kurzu 750,- Eur

- plnenie fliaš vzduchom
- vstup na bazén, školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia SDI
- c-card, nástenný certifikát
- potápačský manuál

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom