Pro Dive ChorvČtsko 
 

Výučba potápania

 

Jestvuje niekoľko spôsobov, ako sa môže našinec naučiť potápať. Ak pominieme vojenské a policajné jednotky a organizácie, ktoré sú súčasťou rôznych záchranných systémov otvárajú sa mu viaceré možnosti v:
• potápačských kluboch
• u nezávislých inštruktoroch potápania
• komerčných potápačských školách

Aj u nás jestvujú rôzne kluby a záujmové združenia, ktoré sa venujú potápaniu. Niektoré z nich, sú pozostatkom klubov bývalého ZVäZARMU – Zväzu pre spoluprácu s armádou, brannej organizácie z čias pred rokom 1989. Ďalšie jestvujú pri vysokých školách telovýchovného či iného pedagogického zamerania. A na ostatok sa grupujú okolo nadšencov a dobrovoľníkov ochotných venovať svoju energiu a voľný čas tejto krásnej činnosti. Vo všetkých menovaných organizáciách fungujú, alebo s týmito klubmi úzko spolupracujú rôzni inštruktori potápania.

Viacerí potápači, ktorí pocítili vo svojom vnútri pedagogické sklony a chceli sa potápať poloprofesionálne, sa vybrali cestou učiteľov potápania. Popri svojom riadnom zamestnaní sa venujú budúcim adeptom tohto športu. Mnohí z nich tiež ponúkajú organizovanie ciest a zájazdov za potápaním.

Komerčné potápačské školy poskytujú pravdepodobne najkomplexnejšiu šírku služieb v oblasti potápania. Okrem školy, sú často ich centrá spojené s predajňou potápačského výstroja, servisom techniky, kompresorovňou na plnenie fliaš a prípravu umelých zmesí a špecializovanou cestovnou kanceláriou. Okrem celkom samozrejmej legálnosti ich činnosti, mávajú kvalitnejší inštruktorský káder, viac hodín bazénu aj bohatšie zásobenú požičovňu výstroja.

Certifikačné agentúry

Nech už sa vydáš za inštruktorom do ktorejkoľvek z hore uvedených možností, bude tvoj uvádzajúci učiteľ potápania členom niektorej z certifikačných agentúr. Ide o organizácie z celosvetovou pôsobnosťou, ktoré školia budúcich inštruktorov potápania, určujú štandardy a minimálne požiadavky výcviku, vytvárajú metodiku a didaktiku tréningu. Nimi vycvičení inštruktori majú potom právo posudzovať úroveň naučených zručností študentov a certifikovať ich na jednotlivé kvalifikačné stupne potápania.

Medzi najväčšie a najznámejšie certifikačné agentúry patria.
• SDI – Scuba Diving International
• PADI – Professional Association of Diving Instructors
• NAUI – National Association of Underwater Instructors
• SSI – Scuba Schools International
• IANTD – International Association of Nitrox and Technical Divers
• CMAS – Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques.

Naša potápačská škola ARONNAX má vo svojich radoch inštruktorov všetkých uvedených agentúr. Preto sme schopní poskytnúť našim budúcim študentom kurzov potápania výcvik, podľa ktorejkoľvek z nich.

Domnievame sa, že diskusia o tom, ktorá je lepšia, či preukaz ktorý niektorá z nich vydala má väčšiu váhu je bezpredmetná. Všetci potápame v tých istých vodách, používame identický výstroj, pozorujeme rovnakých živočíchov a platia na nás rovnaké fyzikálne zákony. Výcvik preto u všetkých vychádza z toho istého fundamentálneho základu s veľmi podobnou metodikou líšiacou sa len v nepodstatných maličkostiach.

Istotne budete s našim tvrdením súhlasiť, že rozhodujúcim článkom v systéme výučby nie sú ani farebná učebnica, ani skvelá webovská stránka agentúry, ale osoba inštruktora. Najmä jeho prístup, rozhľad a skúsenosti. Precízny inštruktor, dôrazne vyžadujúci osvojenie si dôležitých zručností a dodržiavanie zásad bezpečného potápania môže byť lepšou voľbou.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom