Pro Dive ChorvČtsko 
 

Kto sa môže potápať

 

Už dávno sú za nami časy, kedy bolo potápanie oprávnene spájané s predstavou vyšportovaných mládencov s imidžom dobre trénovaného „žabieho muža“ špeciálneho komanda vojenského námorníctva. Vývoj v konštrukcii dýchacích prístrojov, užitočné pomôcky, akými je kompenzátor vztlaku či potápačský počítač, sprístupnili rekreačné potápanie takmer všetkým vrstvám obyvateľstva bez rozdielu veku, pohlavia či úrovne telesnej kondície.

V súčasnosti sme svedkami toho, ako sa potápajú mladí, starí, chudí aj „lepšie stavaní“, športovci aj odborníci na ovládač televízora ba aj handikepovaní či slepí. Trendom je takzvaný „family diving“, v rámci ktorého sa potápa celá rodina od tínejdžrov až po starých rodičov.

 

Podmienky účasti pre vstup do kurzu potápania

Zaraďujeme sem najmä:
• vek
• zdravotný stav
• plaveckú schopnosť

Mladší potápači do 10 rokov sa môžu zúčastňovať len rôznych vstupných programov v kontrolovanom vodnom prostredí. (Bubblemakers, Future Buddies, Pool Diver...) Minimálnou vekovou hranicou pre vstup do kurzu JOWD – Junior Scuba Diver je 10 rokov. Takto certifikovaní potápači sa môžu ponárať v sprievode profesionálov (Inštruktori alebo Divemasteri) alebo zákonných zástupcov (rodičia alebo poručníci) v prípade, že sú súčasne aj certifikovanými potápačmi. Mládež od 15 rokov už vstupuje do riadneho kurzu potápania s prístrojom OWD – Open Water Diver. U neplnoletých do 18 rokov, je potrebný písomný súhlas rodičov.

Pod primeraným zdravotným stavom sa v našom prípade chápe úroveň nepresahujúca bežný populačný priemer. Mal by to byť jedinec, ktorý netrpí chorobami srdca a pľúc. Určité obmedzenia sa vzťahujú na astmatikov, diabetikov aj nevidomých. Jasnými kontraindikáciami sú epilepsia, alebo oslabenia, ktoré môžu spôsobovať náhle bezvedomie či už sú nervového, alebo iného pôvodu. Z účasti na kurze sú automaticky diskvalifikovaní jedinci s trvalým návykom na alkohol, drogy či ďalšie omamné látky.

Vzhľadom na celkom pochopiteľný nedostatok štúdií o pôsobení tlaku na ľudský plod, sú z potápania dočasne vylúčené aj tehotné ženy. tehotné ženy. V súčasnosti nie je na vstup do kurzu potrebná lekárska prehliadka. Učastníci výcvikových programov (alebo ich zákonný zástupcovia) len podpisujú „Vyhlásenie o zdravotnom stave“. Je veľmi zložité určiť konkrétnu úroveň telesnej kondície, potrebnej pre účasť v kurze potápania. V zásade ide o taký stav, ktorý nebráni v pestovaní ďalších vodných športov. Ide skôr o pocit bezpečia a komfortný pohyb vo vode.

Adept potápačského kurzu by pochopiteľne mal vedieť plávať. Pod plaveckou zdatnosťou rozumieme schopnosť preplávať 200 m, udržať sa na hladine bez pomoci aspoň 10 min, skočiť z výšky jeden meter do hlbokej vody a ponoriť tvárovú časť hlavy do vody. Na úvodnej praktickej lekcii kurzu sa uvedené zručnosti preskúšajú „Testom plaveckých schopností“.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom