Pro Dive ChorvČtsko 
 

ILS-Cmas Rescue Diver

Kurz ILS RESCUE DIVER je potápačským kurzom v rámci ILS - International Life Saving. Je určený predovšetkým príslušníkom špeciálnych záchranných týmov, ktorí potrebujú tieto poznatky a praktické zručnosti pre výkon svojho povolania. Ide najmä o jednotky lodnej alebo vodnej záchrannej služby ako aj jednotiek Ministerstva vnútra. Kurz je súčasne jednou zo vstupných požiadaviek pre účasť na kurzoch vyšších záchrannárskych kvalifikacií ako aj potápačských kvalifikačných stupňov.

V oblasti samozáchrany kurz dôkladne pripraví potápačov na nebezpečenstvá a riziká tohto športu s dôrazom na prevenciu a zásady bezpečného potápania. V teoretických a praktických lekciách si účastníci výcviku osvoja nové potápačské zručnosti a oboznámia sa s aktuálnymi novinkami z oblasti potápačskej záchranárskej techniky. Súčasťou výcviku sú kvalitné poznatky zo zdravovedy, prvej pomoci a techniky potápačskej záchrany a resuscitácie. K dominantným témam patrí aj manažment záchrany a problematika potápačských nehôd a úrazov.

Ťažiskom praktickej časti je okrem zvládnutia nových potápačských zručností nácvik riešenia krízových situácií a záchrana potápača-potápačom v reálnom prostredí. Záchrannári absolvujú praktickú prípravu na otvorenej vode v rozličných podmienkach a rozdielnymi partnermi na rozdielnych potápačských lokalitách.

Podmienky účasti

- vek min 18 rokov
- kvalifikácia ADVANCED DIVER alebo jej ekvivalent
- kvalifikácia Plavec záchranca - striebro
- min. 25 registrovaných ponorov vo variabilnom prostredí
- lekárska prehliadka
- výstroj na požadovanej úrovni

Úspešné absolvovanie predpokladá

- 100%-nú účasť na zamestnaniach
- záverečný test - teória
- záverečný test - prax

Doba trvania

- 8 teoretických prednášok
- 5 seminárov
- 1 bazénová lekcia
- 6 ponorov na otvorenej vode
- komplexné zamestnanie
- spolu približne 50 hodín výuky

Cena kurzu - dohodou

- plnenie fliaš vzduchom
- vstupné na bazén, školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v ILS, c-card
- tabuľky riešenia potápačskych nehôd
- pracovný manuál
- prílohu potápačského denníka

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom