Pro Dive ChorvČtsko 
 

Basic Nitrox - Potápanie so zmesou Nitrox

 

Kurz BASIC NITROX je vstupenkou do sveta technického potápania. Svojich absolventov oboznámi s komplexom informácií potrebných na využitie Nitroxu ako dýchacieho média v rekreačnom aj technickom potápaní. Po jeho absolvovaní sú oprávnení používať obohatené vzduchové zmesi od 22% - 40 % obsahu kyslíku s cieľom zvýšenia bezpečnosti a prevencie pred dekompresnou chorobou.

Teoretické lekcie pokrývajú problematiku:

- Histórie používania Nitroxu ako dýchacieho plynu
- Daltonov zákon parciálnych tlakov
- Fyziológiu ľudského organizmu z hľadiska pôsobenia O2 a N2
- Hĺbkové limity a koncept EAD - Ekvivalentnej vzduchovej hĺbky
- Výhody používania EANx

Veľký dôraz je kladený na niektoré obmedzenia používania EANx a s tým súvisiace fenomény akými sú: Otrava CNS O2 a ďalšie riziká spojené s manipuláciou a používaním zmesí s vyšším obsahom kyslíka.

Vzhľadom na skutočnosť, že kurz BASIC NITROX má v podstate akademický charakter, je cieľom ponorv skôr demonštrovať klady používania EANx. Ponory na otvorenej vode s použitím Nitroxu sú zamerané na zručnosti v používaní špeciálnych potápačských tabuliek ako aj procedúry analýzy dýchacieho plynu. Zostupy majú vzhľadom na lepšie zviditeľnenie výhod Nitroxu charakter opakovaných ponorov.

Podmienky účasti

- vek min 10 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- kvalifikácia SCUBA DIVER alebo jej ekvivalent
- minimálne 10 registrovaných ponorov
- výstroj na požadovanej úrovni
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 3 teoretické lekcie
- 2 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 12 hodín výuky

Cena kurzu 220,- Eur

Zahŕňa:
- plnenie fliaš nitroxom
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v TDI
- c-card, nástenný certifikát
- manuál
- potápačské tabuľky
- príloha potápačského denníka

On-Line verzia kurzu len za 150 Eur

Kurz TDI Basic Nitrox realizovaný On-Linovým spôsobom ponúkame v prípade registrácie u nás leen za 150,- Eur. Pokračuj na stránku: Nitrox OnLine.

 

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom