Pro Dive ChorvČtsko 
 

Cave Diving - Jaskynné potápanie

 

Kurz CAVE DIVING je vysoko špeciálnym kurzom v rámci programu Potápačskej školy ARONNAX. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa chcú venovať potápaniu v jaskyniach. Ide o vysoko-špecializovanú odnož potápačského športu pre extrémne disciplinovaných a trénovaných jedincov.

Jaskynné potápanie patrí medzi fascinujúce aktivity vyžadujúce dlhodobú prípravu a výber materiálu. Počas kurzu CAVE DIVING, ktorí budú viesť externí inštruktori s patričným vzdelaním a skúsenosťami sa jeho účastníci postupne zoznámia s prípravou a realizáciou ponorov v uzavretom priestore. Medzi ťažiskové témy patrí:
- Kras a vznik jaskynných systémov
- Typológia jaskýň na Slovensku
- Pohyb v suchých častiach jaskyne
- Výber a príprava speleopotápačského výstroja
- Viazanie a naťahovanie vodiacich lán
- Súhra partnerskej dvojice
- Signalizácia a komunikácia pod vodou
- Zamŕzanie dýchacej techniky a iné krízové situácie
- Kalkulácia spotreby vzduchu
- Kreslenie, mapovanie a náčrty
- Zabezpečenie akcie a pod.

Výcvik v jaskyni je koncentrovaný na prípravu materiálu, vlastnú realizáciu ponorov a opatrenia po jeho ukončení. Modelový tréning je zameraný na úspešné zvládnutie krízových situácií vrátane prudkého úbytku vzduchu následkom zamrznutia regulátora, stratu orientácie či partnera, stratu vodiacej šnúry a ďalšie. Okrem nácviku potápačských zručností je integrovanou súčasťou aj práca v týme na ďalších postoch akými sú vedúci akcie alebo záložný potápač.

Podmienky účasti

- vek min 18 rokov
- kvalifikácia CAVERN DIVER alebo ekvivalent
- min. 150 registrovaných ponorov
- lekárska prehliadka
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- podľa špecifikácie
- dohoda

Cena kurzu - dohodou

- podľa špecifikácie
- dohoda

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom