Pro Dive ChorvČtsko 
 

TDI - Technical Diving International

 

TDI - Technical Diving International reprezentuje mladé, ale veľmi dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie potápania nazývané "Technical diving". Technické potápanie zvyčajne prekračuje rámec tradičného chápania hraníc a limitov rekreačného potápania.


Tento nový rozmer potápačského športu vychádza z odlišnej filozofie, materiálnej základne a technického zabezpečenia. Jeho jadrom je však predovšetkým odlišný výcvik, ktorého základom sú modelové situácie a rôzne trenažéry. Napriek už spomínanému prekračovaniu hraníc najvyšším princípom však naďalej zostávas bezpečnosť potápača ako jedinca.


TDI vznikla v roku 1994 ako tretia agentúra technického potápania na svete. Jeho zakladateľmi sa stali Bret Gilliam a Mitch Skaggs. Malá organizácia s pôvodným sídlom v Key Largo v americkom štáte Florida zaznamenala po premiestnení do Maine na východnom pobreží USA nevídaný rozmach. Momentálne v siedmom roku svojej existencie je TDI jednou z najväčších škôl technického potápania na svete a s počtom viac ako 7.000 aktívnych inštruktorov pôsobiacich vo všetkých vyspelých krajinách nadobudla medzinárodný charakter. Zásluhou výrazných osobností združených v TDI, podporuje, rozvíja a aj riadi táto organizácia technické potápanie na všetkých kontinentoch. Svoje regionálne centrá má v Kanade, Brazílii, Anglicku, Číne, Južnej Kórei, Singapúre, JAR, na Strednom Východe a v Austrálii. V budúcom roku sa očakáva aj ďaľšia expanzia.


TDI vyvíja a zabezpečuje unikátny a bezkonkurenčný systém poistenia inštruktorov potápania, ktorý je prístupný aj hojne využívaný tisíckami lídrov tohoto športu bez rozdielu certifikačnej agentúry. TDI je členom DEMA a v rámci rozvoja technického potápania vydalo v prvých rokoch svojej existencie desiatku kvalitných manuálov od skúsených autorov akými sú: Jan Neal, Denise Morrissette, Joe Odom a predovšetkým prezidentom TDI Brett Gilliam.


Brett Gilliam je nielen ústrednou postavou TDI, ale jeho zakladajúcim členom. Ako bývalý viceprezident IANTD a člen prezídia NAUI je tento autor nespočetného množstva publikácií a článkov žijúcou legendou potápania. Okrem neuveriteľného počtu 14.000 registrovaných ponorov je tiež bývalým držiteľom svetového hĺbkového rekordu v potápaní so vzduchovým prístrojom. Z oblasti technického potápania je autorom a spoluautorom dvoch základných učebníc, akýchsi "biblií" potápania so zmesami: "Deep Diving" a "Mixed Gas Diving".

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom